Członkowie OIBS
Dołącz do Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej

ZRZESZAMY
FIRMY BRANŻY SKÓRZANEJ
z całej Polski

Pokaż się i zdobywaj nagrody!
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Monika Flisek OIBS

Dyrektor Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej mgr inż. Monika Flisek

 • Od 2017 roku związana z Ogólnopolską Izbą Branży Skórzanej.
 • Dyrektor OIBS i Pełnomocnik Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej do spraw rozwoju
 • Współorganizator Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 • Realizowane zadania:
 • Współpraca z Przedsiębiorcami branży skórzanej z całej Polski
 • Znajomość rynku branży skórzanej.
 • Od 2020 roku Koordynator Międzynarodowego Projektu CORNET (LeatherProBio)
 • Udział i organizowanie działań eksperckich.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej dla firm.
 • Organizowanie zagranicznych wykładów szkoleniowych dla firm
 • Współpraca z Ministerstwami, Ambasadami, z Instytutami Naukowymi i Wyższymi Uczelniami
 • Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami.
 • Pozyskiwanie nowych klientów i zamówień.
 • Prezentacja i promocja OIBS na rynku krajowym i za granicą.
 • Od 2023 roku Koordynator Międzynarodowego Projektu CORNET ( ReProcessShoe)
 • Współwłaściciel w Firmie Ochrony Środowiska. /TERRA-BIS Ochrona Środowiska, www.terra-bis.pl/
 • Biegłość w przepisach Prawa Ochrony Środowiska.
 • Opracowanie wniosków w zakresie przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów./BDO/ KOBIZE
 • Wice-Przewodnicząca Rady Biznesu na Politechnice Łódzkiej

Aktualności branży skórzanej

Produkty naszego członka, firmy Carlo Sarti zdobywają złote medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich

CZŁONKOWIE OIBS

PARTNERZY