Podatek akcyzowy na tłuszcze garbarskie

PODATEK AKCYZOWY - MINISTERSTWO FINANSÓW

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, zwraca się z wnioskiem o uzyskanie wiążącej dla podatnika interpelacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 13 § 2a ustawy Ordynacja Podatkowa, dotyczących wprowadzenia ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku – Dz. U. z 2019 roku poz. 1520 opodatkowaniu akcyzą z zastosowaniem stawki 1180 zł/ 1000L – objętych pozycją CN 3403 między innymi „preparatów do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych”.

Należy podkreślić, że Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej reprezentuje ponad sto podmiotów gospodarczych branży skórzanej, w tym garbarnie, zakłady produkujące obuwie, odzież skórzaną, galanterię skórzaną, meble skórzane itp. Działając więc w interesie branży skórzanej, w bardzo trudnej sytuacji rynkowej dla naszej branży, przy ogromnym imporcie obuwia a także skór gotowych, / szczególnie z Azji /, podniesienie akcyzy powoduje zmniejszenie konkurencyjności polskich garbarń i zakładów produkujących gotowe wyroby skórzane.

Podniesienie akcyzy na jeden z komponentów siłą rzeczy ma wpływ na końcową cenę 1m2 skóry gotowej, a tym samym na cenę wyrobów gotowych ze skóry / obuwie, odzież skórzana, meble itp. /.

W/g stanowiska Ministerstwa Finansów – Departament Podatku Akcyzowego nr pisma PAI. 8102.3.2020 z dnia 22 lutego 2020 „z wyrobów objętych pozycją CN 3403 tylko preparaty smarowe / włącznie z częściami chłodząco – smarującymi, preparatami do rozluźnienia śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przylegającymi do formy opartymi na smarach/ podlegają opodatkowaniu akcyzą z zastosowaniem stawki w wysokości 1180 zł/1000L. Tymczasem to pozycja CN obejmuje także preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów – zawierających jako składnik zasadniczy, 70% normy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych. Oznacza to, że preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów / oznaczonych kodami CN 3403 1100 CN 3403 9100 / NIE ZOSTAŁY objęte w/w regulacją ! Jest to stanowisko Ministerstwa Finansów – Departament Podatku Akcyzowego.

W/w pismo Ministerstwa Finansów – Departamentu Podatku Akcyzowego nr PAI. 8102.3.2020, w załączeniu.

Należy podkreślić, że produkty oznaczone kodami CN 3403 1100 i CN 3403 9100 stosowane najczęściej np. do natłuszczania lub wykańczania skór – wykaz tych preparatów w załączeniu – są to preparaty, które służą WYŁĄCZNIE natłuszczania, wykończania, zmiękczania skór wygarbowanych / wet blue, wet white, skór garbowanych roślinnie i chromowo /.

W związku z powyższych informacji, w tym że stwierdzeniem Ministerstwa Finansów – Departament Podatku Akcyzowego, że preparaty do obróbki między innymi skóry wyprawionej, skór futerkowych, nie zostały objęte w/w regulacją tj. akcyzą w wysokości 1180zł/1000L, OIBS prosi o jednoznaczne stwierdzenie, że preparaty te nie są objęte podatkiem akcyzowym.