Cornet

Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu

Cornet - Bezpieczniejszy Świat

W dzisiejszym świecie wielkim problemem są ogromne ilości odpadów, śmieci, powstających podczas procesów produkcyjnych, a także w gospodarstwach domowych. Ogromne ilości śmieci, odpadów „zalewają” i zanieczyszczają środowisko w którym żyje człowiek tj. powietrze, wodę, ziemię (upraw zbóż). Wiele państw i organizacji stara się w miarę możliwości ograniczyć ilość odpadów oraz w miarę możliwości technicznych i technologicznych utylizować je (szczególnie odpady bardziej niebezpieczne).

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, doceniając wagę problemu utylizacji, likwidacji odpadów garbarskich (stałe i płynne) podjęła w ramach programu HORYZONT 2020, problem nowego sposobu wykorzystania odpadów zwłaszcza zawierających chrom, poprzez opracowanie innowacyjnej technologii i poprzez opracowanie metod ich powtórnego użycia w procesach technologicznych po to, aby ograniczyć ich niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Istotą pomysłu utylizacji odpadów z zawartością związku chromu jest wykorzystanie tych odpadów, jako biomasy
o wartościach energetycznych możliwych do odzyskania w celu obniżenia kosztów energii.

 Temat ten będzie realizowany w ramach międzynarodowego projektu CORNET, w skład którego ze strony polskiej wchodzą Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a ze strony niemieckiej Instytut w Pirmasens. W celu realizacji programu utylizacji ścieków i odpadów garbarskich przewiduje się wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i technologii, które umożliwiają ekstrakcję związków chromu z roztworów ścieków garbarskich, a także wykorzystanie odpowiednich mikroorganizmów przetwarzających odpady i umożliwiających otrzymanie biomasy.

Próby tych rozwiązań będą realizowane w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej pod nadzorem specjalistów z Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej w Radomiu oraz wysokokwalifikowanych pracowników naukowych Instytutu Technologii i Eksploatacji w Radomiu - strona polska, oraz fachowców z Instytutu w Pirmasens, w ramach umowy „Innowacyjna metoda waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu” - LEATHER Pro Bio, która będzie realizowana przez okres dwóch lat zgodnie z umową

CORNET/27/1/2019
/LeatherProBio/.

Kick-off meeting projektu LeatherProBio

W dniach 14-15.01.2020 w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu odbyło się spotkanie kick-off meeting inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu pt. New valorisation pathway for chromium tanned leather residues by a combination of protein extraction, chrome recovery and biogas production („Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromi produkcji biogazu”) o akronimie LeatherProBio, współfinansowanego w ramach Programu CORNET.

Cel projektu stanowi usprawnienie gospodarki odpadami w przemyśle garbarskim, poprawa warunków pracy i wdrożenie standardów czystej produkcji. Rezultaty projektu, przeznaczone przede wszystkich dla przedsiębiorstw, w tym głównie sektora MŚP, obejmują:

  • nowy sposób wykorzystania odpadów, zwłaszcza zawierających chrom, poprzez opracowanie metod ich powtórnego użycia w procesach technologicznych, tak, by ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko naturalne,

  • wykorzystanie powstających odpadów jako biomasy o wartościach energetycznych, możliwych do odzyskania w celu obniżenia kosztów energii.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu: koordynatora: Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasense. V.,partnerów: Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji.

Przedstawiono i przedyskutowano szczegółowy plan realizacji projektu. Odbyło się także spotkanie z udziałem Komitetu Użytkowników MŚP powołanego w celu zapewnienia bieżącego monitorowania postępów w projekcie. W trakcie spotkania omówiono planowane rezultaty projektu, oczekiwania przedsiębiorców oraz możliwości ich zaangażowania w prace na rzecz projektu.

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2021.

CORNET