Aktualności

Monika Flisek, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, 31-01-2024

31 stycznia 2024 roku, odbyło się kolejne ważne spotkanie w Ministerstwie Rozwoju w którym uczestniczyli członkowie POROZUMIENIA branżowego reprezentowani przez P. Monikę Flisek (OIBS) , P. Karola Kudrę (PGPO) , P. Tomasza Brymorę (RIPH) , P. Andrzeja Dembowskiego (MIRiP) oraz P. Marka Góreckiego (PIPS).

Ze strony Ministerstwa w spotkaniu, tak jak poprzednio uczestniczył Sekretarz Stanu P. Waldemar Sługocki oraz pracownicy ministerstwa odpowiedzialni za merytoryczny przebieg spotkania. Spotkanie trwało ponad dwie godziny.

Mieliśmy okazję omówić większość istotnych problemów z którymi mierzy się obecnie nasza branża i szukać wspólnie możliwych do zrealizowania rozwiązań służących pokonaniu kryzysu w jakim znalazła się większość naszych firm. Ważne jest to, że nie był to jednostronny monolog, ale prowadzona w dobrej atmosferze dyskusja podczas której wskazaliśmy zagrożenia i problemy, z którymi branża obecnie się mierzy, możliwości uzdrowienia tej sytuacji ale też, co chyba najważniejsze, przekonaliśmy stronę rządową o tym, że branża jest naprawdę ważna dla gospodarki i nie może być skazana na stopniowe wygaszanie bądź całkowitą likwidację. Powoli osiągamy konsensus w takich obszarach jak:

1. Doraźne wsparcie dla branży w postaci programów pomocowych w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia, likwidacji barier w dostępie do kredytów i innych rodzajów finansowania zewnętrznego, obniżenia VAT na wyroby skórzane z uwagi na możliwość powiązania branży z sektorem rolniczym i spożywczym, gdzie wspólnym elementem jest skóra, która w zależności od punktu widzenia może być bezwartościowym odpadem lub cennym surowcem o unikalnych właściwościach.

2. Zwiększenie kontroli nad niekorzystnymi zjawiskami zachodzącymi na rynku wewnętrznym związanymi z napływem towarów niskiej jakości z krajów azjatyckich.

3. Wsparcie dla eksportu , wsparcie dla tworzenia silnych marek produktowych.

4. Działania na rzecz podnoszenia świadomości zakupowej konsumentów.

5. Szukaniu i wskazywaniu możliwości finansowania procesów związanych z przechodzeniem na gospodarkę obiegu zamkniętego, z wykorzystaniem środków krajowych i unijnych.

Kolejne spotkanie zostało wstępnie zaplanowane za około miesiąc. W tym czasie przedstawiciele Ministerstwa mają zapoznać się z wszystkimi dostarczonymi przez nas opracowaniami i analizami, w celu włączenia w nasz program uzdrowienia branży wszystkich instytucji, które mogą mieć wpływ na przebieg tego procesu. Realna pomoc branży byłaby też związana z uruchomieniem finansowania z pieniędzy budżetowych, gdzie panuje obecnie zasada pełnej przejrzystości racjonalnego działania. Po dzisiejszej rozmowie szansa na to, że postulaty POROZUMIENIA dotyczące celów doraźnych o charakterze pomocy publicznej oraz celów długo falowch, zostały wysłuchane, zrozumiane, przełożone z języka branżowego na język formalny, będą stopniowo wdrażane i realizowane.

Certyfikat Monika Flisek

Ogólnopolska Konferencja Naukowo Biznesowa w Kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - możliwości i wyzwania

Mgr inż. Monika Flisek, dyrektor OIBS, została uhonorowana Certyfikatem na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Biznesowej w kierunku Gospodarki o obiegu zamkniętym 6 października 2023 roku, zorganizowaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji.

Flisek

Branżowe Centrum Umiejętności Branży Skórzanej w Radomiu pogrzebane

Po niemal rocznym rozmowach i negocjacjach w sprawie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Radomiu, władze miasta nie są zainteresowani kształceniem młodzieży w kierunkach branży skórzanej.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej dba o promocję branży skórzanej i ochronę środowiska, Izba działa też na rzecz odbudowy i promocji szkolnictwa zawodowego, realizowanego poprzez projekt utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności. W Polsce coraz więcej młodzieży wybiera kształcenie kierunkowe. Utworzenie BCU byłoby nie tylko odpowiedzią na zainteresowanie szkołami branżowymi, ale także odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na pracowników w polskim przemyśle skórzanym. Ministerstwo Edukacji i Nauki, wsparło nasze działania dotacją finansową.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej informuje, że od ponad dwóch lat czyni bardzo intensywne starania o reaktywację na terenie kolebki polskiej branży skórzanej - RADOMIA - ośrodka kształcącego i doskonalącego kadry dla branży skórzanej.

Działania te nabrały intensywności w chwili ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, możliwości utworzenia 120 Branżowych Centrów Umiejętności na terenie całego kraju.

OIBS nawiązało kontakt z Ministerstwem Edukacji i Nauki, a z ramienia MEN z Panem Dyrektorem Piotrem Bartosiakiem, który w bardzo profesjonalny sposób wspomagał OIBS, informacjami i danymi dotyczącymi funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności w kraju i monitorował próby procesu powstawania w Radomiu BCU branży skórzanej.

Siłą rzeczy, najważniejsza instytucja mająca decydujący głos jest Urząd Miasta w Radomiu, który wspólnie z Ogólnopolską Izbą Branży Skórzanej i Zespołem Szkół Skórzanych, Stylizacji i Usług miał stworzyć konsorcjum, które wspólnie miał utworzyć w Radomiu BCU branży skórzanej.

Od 2021 roku OIBS wielokrotnie inicjowało próby konkretnego załatwienia uruchomienia BCU branży skórzanej w Radomiu.

Niestety ze strony Urzędu Miasta spotkała OIBS obstrukcja - Miasto w osobie zastępcy prezydenta, pani Kalinowskiej, wynajdowało różne preteksty, które prowadziły wręcz do torpedowania Inicjatywy utworzenia BCU, np. pani Kalinowska twierdziła, że Zespół Szkół Skórzanych, Stylizacji i Usług nie może uczestniczyć w projekcie, gdyż kończy się program szkolenia usług branży skórzanej.

Okazało się, że to była nie prawda co zweryfikowało bez problemu Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Informujemy, że Urząd Miasta nie miał takich problemów i oporów przed wejściem w konsorcjum tworzenia BCU branży budowlanej i BCU branży mechanicznej.

Nadmieniamy, że OIBS w Radomiu przez ponad dwa lata zrobiła wszystko aby BCU branży skórzanej w Radomiu powstało. W maju 2023 roku, podczas bezpośredniego spotkania zarządu OIBS z prezydentem Radomia panem Radosławem Witkowskim, uzyskaliśmy od pana prezydenta ustną zgodę na uruchomienie w budynku Zespołu Szkół Skórzanych, Stylizacji i Usług, BCU branży Skórzanej, przy ulicy Śniadeckich 5 w Radomiu.

Niestety dwa miesiące później miasto wycofało się ze swojej zgody, nie podając nawet swojej przyczyny.

OIBS w trosce o dalszy rozwój branży skórzanej w Polsce i w Radomiu nie ustaje w próbie utworzenia Centrum BCU branży skórzanej, w innych rejonach kraju.

Pod uwagę brane jest Podhale, Łódź. Radom kolebka branży skórzanej w Polsce prawdopodobnie pozostanie bez tak ważnego i istotnego dla producentów i przetwórstwa skóry ośrodka.

Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania miasta, które mogłoby stać się gospodarzem Centrum. Głównym kandydatem był Radom, pod uwagę bierzemy również Nowy Targ. Radom posiada wiekową tradycję garbarską, przed II Wojną Światową i po niej w tym właśnie mieście znajdowały się zakłady produkcyjne, będące głównym wytwórcą skór przeznaczonych do produkcji obuwia w Polsce, sam Radom określany był Skórzaną Stolicą Polski. Tu właśnie powstało Zjednoczenie Przemysłu Garbarskiego, przemianowane później na Radomskie Zakłady Garbarskie, które funkcjonowały do końca XX wieku. Priorytetem zatem powinno być przywrócenie tradycji miasta poprzez wsparcie rozwoju szkół branżowych. Niestety, wsparcie władz miasta nie jest wystarczające. Wydaje się, że władze miasta niestety nie do końca rozumieją znaczenie przedsięwzięcia dla branży i promocji miasta. Pomoc ich nie jest wystarczająca. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że niezależnie od tego, gdzie Branżowe Centrum Umiejętności powstanie, przyczyni się zarówno do polepszenia kształcenia zawodowego w Polsce, jak i rozwoju miasta, w którym będzie szkolić nowe kadry dla branży skórzanej.

Monik Flisek Forbes

Forbes 10/2023.- Zobacz, co w numerze

Najnowszy numer magazynu „Forbes” już w sprzedaży. Można też przeczytać online. Dyrektor Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej, Monika Flisek udzieliła obszernego wywiadu, na temat działalności OIBS, innowacyjnych projektów przyszłości, utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności i planów OIBS na przyszłość.

Forbes to największy i najbardziej znaczący magazyn o tematyce biznesowej w Polsce. To pismo skierowane do wymagających czytelników, bogate w ekskluzywne i inspirujące wywiady z największymi ludźmi biznesu, autorskie raporty, rankingi oparte na wiarygodnych danych interpretowanych przez cenionych ekspertów.

Warunkiem udzielenia wywiadu dla Forbes jest działanie i spełnianie się w szeroko rozumianym biznesie, czyli także na styku biznesu i nauki, biznesu i kultury czy biznesu i sportu.

Udzielenie wywiadu przez dyrektor Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej, Monikę Flisek, to ogromny sukces, oraz duże wyróżnienie wizerunkowe, zarówno osobiste jak i dla Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej.

Forbes, Monika Flisek

Publikacja w Forbes

Najnowszy numer magazynu „Forbes” już w sprzedaży. Można też przeczytać online. Dyrektor Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej, Monika Flisek udzieliła obszernego wywiadu, na temat działalności OIBS, innowacyjnych projektów przyszłości, utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności i planów OIBS na przyszłość.

Więcej pod adresem: 
https://www.forbes.pl/biznes/dla-srodowiska-i-edukacji/72gv3h5

Przedruk artykułu:

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, w swoich działaniach stawia na pomoc przedsiębiorcom w zakresie zrównoważonego rozwoju i edukacji . O działaniach OIBS opowiada jej dyrektor, mgr inż. ochrony środowiska, Monika Flisek.

Jak długo działa Pani w strukturach OIBS?

Mgr inż. Monika Flisek: z Izbą związana jestem od 2017 roku, kiedy objęłam tam stanowisko dyrektor. W ramach pełnionej przeze mnie funkcji współpracuję z przedsiębiorcami branży skórzanej z całej Polski, ministerstwami Rozwoju i Technologii, Edukacji, Finansów i Środowiska. Sfinalizowałam działania zakończone podpisaniem deklaracji przystąpienia do regionalnej platformy inżynierii przyszłości z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. OIBS w czasie sprawowania przeze mnie stanowiska dyrektora nawiązał współpracę z ambasadą Włoch w Polsce. Podpisałam konsorcjum ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich, ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN, również deklarację członkostwa w sektorowej radzie ds. kompetencji Przemysł Mody i Innowacyjne Tekstylia. OIBS podpisało umowę o współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na okoliczność powołania Rady Biznesu Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. W Radzie reprezentuję Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej, pełnię tam funkcję vice-przewodniczącej. Celem mojej współpracy z Politechniką Łódzką jest działanie w obszarach: naukowo-badawczym, edukacyjno-dydaktycznym, łączenia biznesu z nauką. Podejmuję działania na rzecz odbudowy i promocji szkolnictwa zawodowego, moim celem jest utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Radomiu. Jestem koordynatorem projektów międzynarodowych.

Jak długo instytucja Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej działa i jakie były jej początki?

Historia OIBS sięga roku 1988, kiedy w Polsce panowała jeszcze gospodarka scentralizowana. Wtedy to powstało Stowarzyszenie Prywatnych Garbarze, które odegrało znaczącą rolę w przygotowaniu tej branży do nowych realiów gospodarczych. Celem Stowarzyszenia były działania na rzecz prywatnych przedsiębiorców, jak na przykład reprezentowanie ich u ówczesnych władz oraz zabieganie o przydziały surowca i chemikaliów dla garbarni. W 1994 roku z inicjatywy środowiska radomskiego, stanowiącego trzon polskiego garbarstwa, powstałą Polska Izba Gospodarcza Garbarzy, będąca samorządem garbarczym o zasięgu ogólnokrajowym. Zrzeszała wtedy około setki firm, w tym wszystkie znaczące polskie garbarnie, także te państwowe. Pierwszymi działaniami PIGG były inicjatywy mające na celu porządkowanie rynku surowcowego, legislacji, promocji polskiego garbarstwa oraz współpracy z zagranicą. W 1998 roku nazwa organizacji została zmieniona na Polską Izbę Garbarzy, Przetwórców Skóry i Handlu. Zmiana ta została podyktowana chęcią ukazania, że garbarstwo i przetwórstwo skór, produkcja i handel stanowią nierozłączną całość, stanowiącą jedną branżę, której interesy reprezentuje Izba. Ostatniej zmiany nazwy dokonano w 2004 roku, kiedy to na walnym zgromadzeniu podjęto decyzję o przemianowaniu Izby na Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej. Pod tą nazwą organizacja funkcjonuje do dziś. Obecnie OIBS zrzesza ponad 120 przedsiębiorców z całej Polski: garbarnie, producentów obuwia, galanterii skórzanej. W OIBS zrzeszonych jest 50 rzeczoznawców, biegłych sądowych z zakresu branży skórzanej, obuwnictwa i garbarstwa.

Na jakich polach realizowana jest współpraca międzynarodowa, której inicjatorem jest OIBS?

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, wraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji i Instytut PFI Prüf – Und Forschungsinstitut Pirmasens.V. Niemcy, współpracują nad realizacją Projektu ReProcessShoe – "Procesy recyklingu i demontażu ogólnych elementów obuwia, w tym modułów elektronicznych, ze sposobami ponownego wykorzystania komponentów i materiałów w oparciu o konstrukcję modułową", którego celem jest poprawa zarządzania odpadami obuwia poużytkowego i jego recyklingiem. Każdego roku na polskim rynku konsumenckim sprzedaje się około 150 milionów par obuwia. Celem naszych działań jest opracowanie procesów, które pozwolą na ponowne zagospodarowanie odpadów poużytkowych. W ramach procesu w Instytucie w Pirmasens.V skonturowany został robot, którego zadaniem jest oddzielanie podeszwy buta od cholewki, elementów metalowych i elektronicznych, które coraz częściej umieszczane są w obuwiu. Dzięki temu otrzymaliśmy wstępnie posortowane materiały, które trafiły do recyklingu, gdzie poddano je mieleniu. Otrzymany w tym procesie granulat wykorzystać można w szeregu procesów przemysłowych – granulat skórzany posłużyć może np. przy produkcji akcesoriów sportowych bądź jako wypełnienie wzmocnień wykorzystywanych przy budowie nasypów drogowych. Równie ważne jest zagospodarowanie pozostałych materiałów pozyskanych w procesie recyclingu: tekstylnych i polimerowych. Rocznie na terenie naszego kraju powstaje ponad 220 tysięcy ton odpadów, których źródłem jest obuwie poużytkowe. Zagospodarowanie ich będzie ważnym elementem we wdrażaniu modelu gospodarki o obiegu zamkniętym nad którym pracujemy. Od 2023 roku jestem Koordynatorem Projektu ( ReProcessShoe), który dostał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023, w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. Nagroda jest wyróżnieniem wizerunkowym.

Projekt ReProcessShoe nie jest jedynym, realizowanym przez OIBS.

Poza projektem recyklingu zużytego obuwia wspólnie z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji i Instytut PFI Prüf – und Forschungsinstitut Pirmasens.V. Niemcy, opracowaliśmy innowacyjną technologię waloryzacji chromowych odpadów garbarskich w postaci Projektu (LeatherProBio) "Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu". Sole chromu wykorzystywane są w procesie garbowania skóry naturalnej. Związki chromu i metali ciężkich po wykorzystaniu w procesie technologicznym mogły trafiać do środowiska naturalnego, wprowadzając w nim zmiany, których odwrócenie trwać możne nawet setki lat. Celem naszych działań było zminimalizowanie negatywnego wpływu przemysłu garbarskiego na środowisko, a także wykorzystanie metod biotechnologicznych do zagospodarowania biomasy w kierunku odzysku energii. W celu realizacji założonego efektu opracowano proces obróbki za pomocą ciśnieniowej hydrolizy termicznej, w wyniku której uzyskano dwa produkty: stały i ciekły. Z tego ostatniego za pomocą określonych procesów, opracowanych przez Łukasiewicz-ITEE możliwe jest wyodrębnienie chromu. Odpady stałe, czyli pozostałą materię organiczną poddać natomiast można działaniom mikroorganizmów. W kolejnym etapie materia pozbawiona już związków chromu będzie badana pod kątem możliwości jej wykorzystania do produkcji biogazu. Dzięki wprowadzonym przez nasze konsorcjum rozwiązaniom, możliwy stał się recykling związków chromu z odpadów garbarskich i powstała możliwość ich ponownego wykorzystania w procesie garbowania. Rozwiązanie takie daje oszczędności w postaci mniejszego zużycia związków chromu, co pozytywnie wpływa na ochronę środowiska oraz na efekty ekonomiczne garbarni. Obecnie odpady z garbarskie są odbierane z garbarni przez wyspecjalizowane firmy i zazwyczaj są spalane lub składowane. Koszty takiego podejścia rosną z roku na rok, a w ostatnich latach niemal podwoiły się, osiągając cenę około 150 euro za tonę. Zastosowanie technologii opracowanych w ramach projektu pozwoli zredukować te koszty. Wykorzystanie stałych odpadów do produkcji biogazu może przełożyć się na redukcję kosztów energii zużywanej podczas produkcji skóry, a odzysk związków chromu z pozostałości poprodukcyjnych przyczynić się może do obniżenia kosztów zaopatrzenia garbarni w chemikalia. Od 2020-2021 roku byłam Koordynatorem Projektu, który dostał wyróżnienie. Technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich jest jedną z 26 innowacji na świecie, która bierze udział w EARTO InnovationAwards 2023.

Eko rozwiązania to nie jedyne pole, na którym OIBS pod Pani kierownictwem promuje innowacyjność i stawia na rozwój.

Zdecydowanie nie! Równocześnie z programami mającymi na celu ochronę środowiska działamy na rzecz odbudowy i promocji szkolnictwa zawodowego, realizowanego poprzez projekt utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności. W Polsce coraz więcej młodzieży wybiera kształcenie kierunkowe. Utworzenie BCU byłoby nie tylko odpowiedzią na zainteresowanie szkołami branżowymi, ale także odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na pracowników w polskim przemyśle skórzanym. Ministerstwo Edukacji i Nauki, wsparło nasze działania dotacją finansową. Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania miasta, które mogłoby stać się gospodarzem Centrum. Głównym kandydatem jest Radom, pod uwagę bierzemy również Nowy Targ. Radom posiada wiekową tradycję garbarską, przed II Wojną Światową i po niej w tym właśnie mieście znajdowały się zakłady produkcyjne, będące głównym wytwórcą skór przeznaczonych do produkcji obuwia w Polsce, sam Radom określany był Skórzaną Stolicą Polski. Tu właśnie powstało Zjednoczenie Przemysłu Garbarskiego, przemianowane później na Radomskie Zakłady Garbarskie, które funkcjonowały do końca XX wieku. Priorytetem zatem powinno być przywrócenie tradycji miasta poprzez wsparcie rozwoju szkół branżowych. Niestety, wsparcie władz miasta nie jest wystarczające. Wydaje się, że władze miasta niestety nie do końca rozumieją znaczenie przedsięwzięcia dla branży i promocji miasta. Pomoc ich nie jest wystarczająca. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że niezależnie od tego, gdzie Branżowe Centrum Umiejętności powstanie, przyczyni się zarówno do polepszenia kształcenia zawodowego w Polsce, jak i rozwoju miasta, w którym będzie szkolić nowe kadry dla branży skórzanej. Przewidujemy także współpracę z naszymi przedsiębiorstwami w zakresie innowacyjnych projektów dotyczących produkcji obuwia i garbowania skór w ramach współpracy z Unią Europejską.

Targi Mediolan 2023

Międzynarodowe Targi Simac Tanning Tech, Mediolan 18-22 września 2023 roku

MIĘDZYNARODOWE WYSTAWY MASZYN I TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO, SKÓRZANEGO I GARBARSKIEGO 2023

Na zaproszenie Dyrektora Sekcji Promocji Ambasady Włoch w Polsce, w imieniu którego wystąpił Pan Ryszard Paszkowski, jak co roku na zaproszenie organizatorów targów ITA ITALIAN TRADE AGENCY, ASSOMAC, Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej, reprezentowała dyrektor Monika Flisek, wraz z przedsiębiorcami z Polski na targach w Mediolanie.

Simac Tanning Tech to międzynarodowe wydarzenie z najbardziej wykwalifikowaną ofertą maszyn i technologii dla przemysłu obuwniczego, galanterii skórzanej i garbarskiej, które odbywa się w Mediolanie równolegle z Lineapelle.

Przedstawiciele OIBS uczestniczyli również w dwudniowym Kongresie „INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI”

Targi Simac-Tanning Tech odbywały się w dwóch halach wystawienniczych o łącznej powierzchni 14 000 m2, na której producenci z całego świata prezentowali maszyny dla przemysłu skórzanego, obuwniczego i kaletniczego. W wydarzeniu wzięło udział około 260 firm. Była to możliwość zapoznania się z nowościami zwłaszcza z zakresu automatyzacji i usprawnień wielu procesów produkcyjnych.

W sześciu halach wystawienniczych znajdujących się w sąsiedztwie odbyły się Targi Lineapelle, gdzie na powierzchni 42 000 m2 można było zwiedzać stoiska producentów skóry, akcesoriów, materiałów syntetycznych do produkcji galanterii skórzanej i obuwia. Zwiedzający i wystawcy ze 150 krajów uczestniczyli w tych targach.

Była to również okazja do poznania nowych trendów w kolorystyce i wzornictwie na sezon wiosna-lato 2024 roku.

 

W SIMAC TANNING TECH znajdziemy najważniejszych producentów maszyn do produkcji obuwia, galanterii skórzanej i garbarni, akcesoriów i komponentów, produktów chemicznych, systemów prototypowania, maszyn i urządzeń laboratoryjnych, materiałów eksploatacyjnych, automatyki, systemów i urządzeń do przetwarzania odpadów, form i sztancowników, zarządzanie i cykl produkcyjny, logistyka, testowanie gotowego produktu, systemy przenośników; itp.

Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoliło polskiej delegacji na pozyskanie nowych kontaktów do współpracy zarówno w sferze biznesowej jak i badawczo-rozwojowej w ramach tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych. Ponadto była to wspaniała okazja do zapoznania się z ofertą produktową wielu firm z dziedziny garbarstwa, obuwnictwa czy kaletnictwa oraz poznania trendów i nowych rozwiązań technologicznych. Targi Simac-Tanning Tech oraz Lineapelle to miejsce, w którym można dowiedzieć się w jakim kierunku rozwija się branża.

Udany tydzień, wiele podpisanych kontraktów, umów, wiele nowych znajomości, mnóstwo nowych doświadczeń, był też czas na relaks.

Ostatniego dnia odbyła się uroczysta kolacja.

Dziękuję mojej delegacji za wspólnie spędzony służbowo tydzień, następny wyjazd marzec 2024 rok.

Forum Inteligentnego Rozwoju, Monika Flisek

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2023

W imieniu Centrum Inteligentnego Rozwoju i Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju została przyzna Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2023, dyrektor Monice Flisek, reprezentująca Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej, w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”, za innowacyjny projekt . „Demontaż obuwia i recykling jego elementów, w tym modułów elektronicznych, umożliwiający ponowne wykorzystanie komponentów i materiałów”.

OIBS, Monika Flisek od 2023 roku jest Koordynatorem II Międzynarodowego Projektu CORNET ( ReProcessShoe) wskazujący technologie utylizacji obuwia poużytkowego. Za dostrzeżenie problemu z obuwiem poużytkowym i szukanie innowacyjnych sposobów na danie drugiego życia odpadom obuwniczym, najpierw została przyznana nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023, w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”, a 20 października została przyznana nagroda.

Nagroda jest bardzo dużym wyróżnieniem wizerunkowym, zarówno osobiście dla dyrektor Moniki Flisek jak i dla Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej, którą reprezentuję.

Statuetki i certyfikaty PNIR trafiają w ręce ludzi inspirujących, przedstawicieli organizacji, chcących wpływać na lepszą przyszłość w swojej organizacji, branży gospodarczej, dziedzinie nauki, regionie działalności i w całym społeczeństwie.

Nagroda jest wyróżnieniem wizerunkowym, odnosi się do podejścia danej osoby lub organizacji  względem rozwoju i popularyzacji swojej działalności także poza własną branżą gospodarczą, dziedziną nauki czy regionem, w którym nominowany działa, dla zwiększenia szans na rozwój prowadzonych przedsięwzięć.

Zwieńczeniem 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 19-20 października 2023 odbyła się uroczysta gala, w trakcie której wręczone zostały statuetki i certyfikaty ,,Polskiej Nagrody  Inteligentnego Rozwoju", nagrody ,,Naukowiec Przyszłości" oraz nagrody ,,R&D Impact". Nagrodzeni zostali także laureaci ,,Marki Przyszłości".

Laureatami wyróżnienia zostają osoby, które realizują innowacyjne projekty przyszłości.

Uroczystą galę poprowadził prezenter telewizyjny Marcin Prokop.

Organizatorem FIR jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, współorganizatorami Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju oraz Uniejów Uzdrowisko Termalne, a partnerem głównym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Nagrody zostały wręczone na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju: www.irforum.pl Wszystkie niezbędne informacje o Nagrodzie – jej idei, misji, celach i laureatach – a także regulamin – znajdują się na stronie Nagrody: www.pnir.pl Głównym organizatorem Nagrody jest Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju: www.ffir.pl.

 

Filmy z wydarzenia:

 

  

W załączeniu znajduje się list nominacyjny.

Monika Flisek, Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024.

Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej reprezentowała dyrektor Izby i vice-przewodnicząca Rady Biznesu na Politechnice Łódzkiej Monika Flisek.

Została odśpiewany Hymn Państwowy, przemówienie wygłosiła Dziekana prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska. Następnie odbyła się Immatrykulacja Studentów i wykład inauguracyjny dr inż. Magdaleny Owczarek.

Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Akademickiego, życzymy studentom wytrwałości i dużo sukcesów!

Monika Flisek Radom Expo 2023

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej - Radom Expo 2023

W prezentacji potencjału gospodarczego miasta brali udział przedstawiciele wielu branż między innymi branża skórzana. Uczestnictwem w targach Radom Expo, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, pokazała jak silna jest branża.

Przedsiębiorcy wdrażają innowacyjne rozwiązania, nowe technologie a projekty są wykorzystywane w wielu krajach na całym świecie. Firmy z branży skórzanej mają dużo do zaoferowania i stanowią duży potencjał gospodarczy dla Radomia.

Wystawa Radom EXPO 2023 była okazją nie tylko do prezentacji dorobku przedsiębiorców z branży skórzanej, ale też do zaprezentowania innowacyjnych produktów.

Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej reprezentowali - Prezydent Leszek Flisek

Dyrektor OIBS Monika Flisek

Rzeczoznawcy OIBS z zakresu branży skórzanej

Przedsiębiorcy OIBS

BOCA – Zbigniew Adamczyk

F.H.H.P. MAGAR - Piotr Gawroński

Z.P.H.U. PASPOL - Dariusz Dobrzyński

P.P.H.U. „TOMAX” EKSPORT-IMPORT Tomasz Molendowski

PESCO sp.j. Zakład Produkcji Obuwia - Halina Bedyk

Zakład Garbarski MAT-2 s.j. Beata Żaczek i Spółka – Beata Żaczek

Zakład Skórzany GARBUT Krzysztof Malinowski

KMM PLUS Sp. zoo – Zbigniew Stasieńko

KAREN- COLLECTION Grzegorz Bukowski

P.W. HUBER – Zygmunt Skarbek

Zakład Obuwniczy Marco Shoes - Marek Malinowski

Zakład Garbarski RAJ-SKÓR Edyta Lesiak - Bąk

 

Ministerstwo, Monika Flisek

APEL O POMOC RZĄDU DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

W ministerstwie Rozwoju i Technologii odbyło się spotkanie wiceminister Kamili Król z przedstawicielami Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej -Monika Flisek, Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego - Marek Górecki, Firma KACPER GLOBAL - Tomasz Brymora, Polskiej Grupy Producentów Obuwia - Karol Kudra, Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Częstochowie, Małopolskiej Izby Rzemieślniczej w Krakowie

Celem spotkania było przedstawienie obecnej sytuacji przedsiębiorców z branży skórzanej, która obecnie przeżywa gigantyczny kryzys z powodu:

1. Taniego importu z Dalekiego Wschodu

2. Niejasnych regulacji prawnych w kwestii znakowania produktów

3. Wysokich kosztów utrzymania działalności gospodarczej

Te wszystkie czynniki i kilka pomniejszych sprawia, że branża skórzana stoi na skraju przepaści.

Powyższe postulaty zostały przedstawione, cierpliwie czekamy na kolejne spotkanie z MF, MŚ, MRiT

Jako przedsiębiorcy zdajemy sobie sprawę, że jest to trudny czas dla nas wszystkich, jednakże uważamy, że zarówno branża skórzano-obuwnicza, jak i sektor odzieżowy zasługują na szczególną uwagę i wsparcie.

Przetrwaliśmy ponad dwie dekady funkcjonowania w warunkach niezdrowej konkurencji rynkowej, spowodowanej importem towarów niskiej jakości i niezweryfikowanego pochodzenia – głównie z krajów azjatyckich. W Polsce przez wiele ostatnich lat te standardy były naruszane, a najdotkliwiej odczuwały to branże: obuwnicza, skórzana i odzieżowa.

[Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii 10.08.2023]

Warunkiem jest właściwe wykorzystanie potencjału firm poprzez inwestowanie w nowe technologie, wzornictwo, materiały oraz zwiększanie eksportu poprzez wykorzystywanie wszystkich dostępnych kanałów sprzedaży

Nie ma na obszarze Unii Europejskiej drugiego takiego kraju, na terenie którego znajdują się tak olbrzymie centra dystrybucyjne obuwia i odzieży, sprowadzanych w ilościach masowych, których wartość celna jest zaniżana, a sprzedaż odbywa się poza formalnym obrotem gospodarczym.

Skóra naturalna jeszcze przez wiele lat będzie najlepszym i najbardziej przyjaznym dla konsumentów surowcem, wykorzystywanym do produkcji obuwia. Jest to materiał w pełni biodegradowalny i – przy zastosowaniu odpowiednich technologii – nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, w odróżnieniu od plastiku, fałszywie nazywany ekoskórą. Polskie fabryki obuwnicze wytwarzają produkt nowoczesny, modny i solidnie wykonany, który z sukcesem jest sprzedawany na rynku polskim, UE i na rynkach wschodnich. Pomijając kwestię kosztów robocizny i nieuczciwych praktyk importerów, zaniżających wartość celną i w efekcie VAT, trzeba powiedzieć, że azjatyccy producenci wykorzystują często w produkcji substancje, które są zabronione w UE, np. chrom 6-cio wartościowy (garbowanie skóry), rakotwórcze barwniki (dogarbowanie skóry), ftalan butylu oraz freon (produkcja podeszew), kleje z zawartością szkodliwych rozpuszczalników i wiele innych podobnych. Producenci azjatyccy nie ponoszą porównywalnych kosztów zabezpieczenia socjalnego pracowników i nie muszą przestrzegać norm środowiskowych obowiązujących w UE.

Promocja wydarzenia Radom Expo

Zbliżamy się do wspólnej realizacji pierwszej w Radomiu wystawy Radom Expo w Radomskim Centrum Sportu (RCS) w dniach 8 – 9 września 2023 r. Zakończyliśmy proces zbierania danych od Państwa.

 1. Zgodnie z zapowiedziami, po zakończonych pokazach AIR SHOW, przechodzimy do fazy promowania wydarzenia wśród mieszkańców regionu (dorosłych, studentów, uczniów). Od dziś w autobusach miejskich umieszczone są plakaty dotyczące wydarzenia.
  Prosimy Państwa – Wystawców o zamieszczenie, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, na stronach internetowych, z których Państwo korzystacie – informacji o ww. wydarzeniu wraz z plakatem, dostępnym pod tym linkiem: https://expo.umradom.pl. To strona dedykowana Radom Expo. Również w załączniku umieszczony został plakat celem dalszej dystrybucji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
  Zachęcamy także do wykorzystania Państwa mediów społecznościowych do zaproszenia adresatów na wystawę.

 2. Odnosząc się do Państwa zgód na udostępnienie kontaktów pozostałym Wystawcom informujemy, że zdecydowana większość osób wyraziła na to zgodę, ale nie wszyscy. Dlatego gdyby Państwo potrzebowali tych kontaktów (imię i nazwisko reprezentanta Wystawcy, adres mailowy, numer telefonu) – prosimy o maila, wówczas będziemy odpowiadali w tym zakresie na bieżąco. Oczywiście kontakt z ww. osobami będzie możliwy na miejscu w Radomskim Centrum Sportu w trakcie montażu stoisk wystawienniczych.

 3. Pozostałe szczegóły związane z programem wydarzenia, w tym dotyczące dnia i godzin wywiadów udostępnimy Państwu wkrótce.

 4. Przypominamy, że w przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres k.wozniak@umradom.pl lub telefoniczny: 48 3620538, 600189147, 509971730.

Pozdrawiam,

Krzysztof Woźniak
Główny specjalista
Urząd Miejski w Radomiu
Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Rynek 1, pok. 102, I piętro
+48 48 36 20 538
e-mail: k.wozniak@umradom.pl

CORNET I zgłoszony do nagrody EARTO InnovationAwards 2023.

Z dumą informujemy, że technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich jest jedną z 26 innowacji, które biorą udział w EARTO InnovationAwards 2023.

Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu

Nasza technologia opracowana w Cornecie I została zgłoszona do międzynarodowego konkursu.

Z dumą informujemy, że technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich jest jedną z 26 innowacji, które biorą udział w EARTO InnovationAwards 2023. Rywalizujemy z takimi instytucjami jak np. VTT, Fraunhofer, więc to już dla nas duży sukces, że jesteśmy w takim gronie.

Innowacyjnością naszej technologii jest możliwość jednoczesnej koncentracji materii organicznej do wykorzystania energetycznego (produkcja biogazu) i odzysku związków chromu do ponownego użycia w praktyce przemysłowej (chromowa wyprawa skór surowych). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zintegrowanego układu procesów hydrolizy termicznej, filtracji membranowej i fermentacji beztlenowej.

Technologia została opracowana w ramach projektu pt. New valorisation pathway for chromium-tanned, leather residues by a combination of protein extraction, chrome recovery and biogas production (LeatherProBio) dofinansowanego w ramach Inicjatywy Cornet 27. Projekt realizowany był w konsorcjum składającym się z: Prüf- Und Forschungsinstitut Pirmasens.V. (PFI), Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej (OIBS) i Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji (Ł-ITEE) w latach 2020-2021.

Więcej informacji o technologii znajdziecie w najnowszej publikacji zespołu autorskiego, która została zamieszczona na łamach czasopisma Membranes(5-Year ImpactFactor: 5.015)

https://www.mdpi.com/2077-0375/13/1/18

Monika Flisek, ITEE Łukasiewicz

Deklaracja przystąpienia do Regionalnej Platformy Inżynierii Przyszłości

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, mgr inż. Monika Flisek, podpisała z Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytutem Technologii Eksploatacji, deklarację przystąpienia do regionalnej platformy inżynierii przyszłości.

Sygnatariusze Deklaracji tworzą modelową platformę upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań stanowiących wynik realizowanych w Instytucie badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w ramach realizowanych projektów badawczych i aplikacyjnych zwanych dalej „PLATFORMĄ”.

W ramach Platformy Sygnatariusze Deklaracji będą:

 1. Uczestniczyć w działaniach dotyczących upowszechniania innowacyjnych; technologii produktowych i procesowych;

 2. Inicjować procesy transferu innowacyjnych rozwiązań do gospodarki;

 3. Nawiązywać współpracę w ramach przedsięwzięć komercyjnych i projektów;

 4. Kreować efektywne struktury i mechanizmy transferu i promocji innowacji;

 5. Wskazywać potencjalne kierunki rozwoju innowacji, wynikające z zapotrzebowania przemysłu oraz trendów w gospodarce.

 

Monika Flisek, Lewiatan

Lewiatan – Związek Pracodawców Przemysłu Mody

30 września 2023 roku odbyło się spotkanie zarządu i członków LEWIATAN. Spotkanie otworzyła i poprowadziła prezes Iwona Kossman.

Celem spotkania było przedstawienie wizji, misji i celów ZZPM. Natomiast Wojciech Słaby przedstawił osiągnięcia ostatnich lat działalności LEWIATAN.

Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej reprezentowali dyrektor OIBS Monika Flisek i Prezydent OIBS Leszek Flisek. 

Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń i integracji branży mody i branży skórzanej, jako sposób na rozwój sektora.

Krzysztof Sarnecki, Quest  - Dogonić teraźniejszość, czyli nowoczesne zarządzanie w środowisku narastającego chaosu.

Treść wystąpienia: Antykruchość, teoria umiarkowanych zakłóceń, Komunikacja Nieantagonizująca i nielinearność jako fundamentalne pojęcia w warsztacie nowoczesnego menedżera.

Certyfikat konferencja Ukraina

Konfernecja Advanced Chemical Technologies and Material for Industry and the Environment

Monika Flisek, dyrektor OIBS, została uhonorowana certyfikatem na Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji w Ukrainie.

Monika Flisek - akt powołania na Członka RB

Akt Powołania na Członka Rady Biznesu Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Mamy zaszczyt ogłosić, że Monika Flisek, na mocy decyzji Dziekana Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej oraz umowy o wzajemnej współpracy została powołana na Członka Rady Biznesu Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. 

Gratulacje!

Podziękowania dla pani Moniki Flisek

Podziękowanie za udział w pracach Komisji Konkursowej dla pani Moniki Flisek

Certyfikat Ukraina

Konferencja Nauka, Edukacja, Biznes - współczesne wyzwania i zrównoważony rozwój

Kolejna konfrencja w Mukaczewnie na Ukrainie za nami!

Posiedzenie Rady Biznesu, Politechnika Łódzka

Posiedzenie Rady Biznesu, 26-05-2023

Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

W dniu 26.05.2023 r. na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów odbyło się kolejne posiedzenie Rady Biznesu.

Głównym celem spotkania było przedstawienie oferty edukacyjnej Wydziału oraz omówienie założeń projektowych dotyczących tematyki recyklingu tekstyliów, technologii tekstyliów w obiegu zamkniętym.

Zapraszamy do zapoznania się z Ofertą Edukacyjną Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Mamy nadzieję, że przedstawione w prezentacji materiały pomogą rozwiać wszystkie wątpliwości osób decydujących się na kontynuowanie swojej edukacji.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich, absolwentów studiów I-wszego stopnia uczelni technicznych, kadr nauczycielskich, przedsiębiorców, handlowców oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje kompetencje w temacie tekstyliów.

 

List nominacyjny

Nominacja OIBS do Polskiej nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023

Miło nam zakomunikować, że OIBS została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej otrzymała nominację w kategorii Innowacyjne technologie przyszłości za pomysł i realizację innowacyjnego projektu pt. „Demontaż obuwia i recykling jego elementów, w tym modułów elektronicznych, umożliwiający ponowne wykorzystanie komponentów i materiałów”. Ambitne przedsięwzięcie koordynuje Dyrektor OIBS, mgr inż. Monika Flisek. Odpowiedzialni za zadanie wykazują również pozytywne podejście do upowszechnienia i promocji korzyści wynikających z rozwiązania wśród społeczeństwa.

Dziękujemy!

Monika Flisek

POLSKA NAGRODA INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2023

W imieniu Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju miło nam potwierdzić przyznanie nominacji do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023, w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. W załączeniu znajduje się list nominacyjny.

 Centrum Inteligentnego Rozwoju i Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju w związku z Państwa projektem pt. „Demontaż obuwia i recykling jego elementów, w tym modułów elektronicznych, umożliwiający ponowne wykorzystanie komponentów i materiałów”. Ta tematyka jest zbieżna z programem 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 (19-20 października 2023 r.), misją Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyznawanej od 2016 r. na Forum oraz tematyką portalu i sekcji tematycznej „Rzecz o Innowacjach”, ukazującej się na łamach dzienników „Puls Biznesu”, „Rzeczpospolita”.

 

  8. FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU UNIEJÓW 2023 – „KONGRES PROJEKTÓW PRZYSZŁOŚCI”

Oficjalna strona Forum Inteligentnego Rozwoju: www.irforum.pl

Oficjalna strona Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju: www.pnir.pl

Studia włókiennictow, przemysł mody

Nowe kierunki studiów branżowych

Politechnika Łódzka zaprasza na studia: Włókiennictwo i przemysł mody, Włókiennictwo

"Miło mi poinformować, że Nasz Wydział uruchamia STUDIANIESTACJONARNE dla osób, które nie mogą studiować w trybie stacjonarnym. Zapraszamy absolwentów, przedsiębiorców, handlowców, nauczycieli ze szkół średnich oraz wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w dziedzinie szeroko pojętego projektowania, wytwarzania i obróbki tekstyliów."

prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska>

Dziekan WTMiWT PŁ

Więcej informacji: https://rekrutacja.p.lodz.pl/ oraz w załączniku.

Radom nadal centrum branży skórzanej

Niewielu Radomian wie, że w Radomiu prężnie działa od ponad 25 lat Ogólnopolska organizacja branżowa zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się wyrobem skór gotowych /garbarnie/ oraz firmy produkujące z tych skór wyroby rynkowe takie jak obuwie, odzież, galanterię, meble itp.

Jest to Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej w Radomiu. OIBS od ponad 4 lat kieruje zarząd, a prezydentem Izby jest mgr inż. Leszek Flisek, człowiek od kilkunastu lat zajmujący się branżą skórzaną.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej w Radomiu, zrzesza obecnie ponad stu członków - są to przedsiębiorstwa z całej Polski - garbarnie, producenci obuwia, odzieży, galanterii skórzanej i inni. 

Izba reprezentuje wszystkich przedsiębiorców w Sejmie RP, bierze udział w komisjach sejmowych, walczy o korzystne rozwiązania dla branży skórzanej. Przedstawiciele OIBS czynnie uczestniczą w licznych kontaktach Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz z Ministerstwem Finansów /w sprawach cła na tłuszcze stosowane w garbarstwie/.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej walczy także - przy silnym poparciu członków Izby - 1. o możliwości przywrócenia obowiązywania Polskich Norm w zakresie skór, obuwia i innych wyrobów skórzanych. Obowiązkowość Polskich Norm została wyeliminowana w 1997 roku. 2. O wprowadzenie obowiązku posiadania certyfikatów na wyroby skórzane wyprodukowane poza UE pod kątem rozporządzenia REACH i braku zawartości substancji szkodliwych w tym rakotwórczych, negatywnie wpływających na rozrodczość. 3. Wprowadzenie obowiązku przedstawiania certyfikatów zgodności każdej partii skór, obuwia, odzieży skórzanej, galanterii itp. sprzedawanych przez krajowych producentów w kraju do sklepów, hurtowni itp.

Postulaty te poparło ponad stu krajowych producentów skór, obuwia, odzieży, galanterii skórzanej, co zostało wyrażone w stanowisku firm, izb i stowarzyszeń branżowych oraz interesariuszy reprezentujących polski przemysł skórzany i obuwniczy w kwestii ochrony rynku wewnętrznego przed napływem towarów niskiej jakości pochodzących z importu, obarczonych ryzykiem skażenia zabronionymi substancjami chemicznymi i przekazanie stosownym ministrom. 

Prezydent i Zarząd Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej oraz członkowie przywiązują ogromną uwagę do ochrony środowiska poprzez utylizację odpadów, w tym odpadów garbarskich, podjęli w ramach programu HORYZONT 2020 problem nowego sposobu wykorzystywania odpadów zwłaszcza zawierających chrom.

W ramach międzynarodowego projektu CORNET, którego koordynatorem jest OIBS Monika Flisek, jest realizowany temat "Innowacyjna metoda waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu". Partnerami w realizacji tego zagadnienia jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Łukasiewicz - Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu - to ze strony polskiej - a ze strony  niemieckiej Instytut w Pirmasens. Umowa LEATHER Pro Bio będzie realizowana przez okres dwóch lat - do końca 2021 roku.

 

Konkurs Złoty Obcas 2020

Rusza plebiscyt Świata Butów - Złoty Obcas 2020

Kochasz buty? Odkryj katalog online z kolekcjami wiosna/lato 2020.

Weź udział w konkursie Złoty Obcas i wygraj jedną z nagród!

Udostępnij dalej – niech Twoi znajomi wezmą udział w zabawie razem
ze „Światem Butów”:)

#modnewzory #styl #trendy

Carlo Sarti Nowa oferta

Carlo Sarti z nową ofertą

Firma Carlo Sarti pokazuje nową ofertę odzieży skórzanej katalogu na sezon 2020-2021. Jak zwykle Carlo Sarti nie zawiódł - zdjęcia zachwycają, Będzie złoto w Poznaniu?

RZEMIOSŁO Sp. z o. o. dystrybutorem PIECOLOR

Najlepsze lakiery do skór fimy PieColor pozwalają uzyskać najwyższą trwałość odzieży i obuwia skórzanego. Rzemiosło podpisało umowę z PieColor.