Walne Zgromadzenie OIBS - 20-4-2018

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze OIBS - 20 kwiecień 2018r.

20.04.2018r. zgodnie z zapisami statutu Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Zebranie zorganizowane zostało w siedzibie OIBS w Radomiu przy ulicy Krukowskiego 1, ( budynek NOT ).

Tradycyjnie już zebranie rozpoczął hymn państwowy, po którym Prezydent OIBS Leszek Flisek powitał zebranych. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście : Edyta Bonin-Kanikowska z Międzynarodowych Targów Poznańskich, Vice – Prezydent Radomia Jerzy Zawodnik, Przewodniczący Komisji Konkursowej przy Międzynarodowych Targach Poznańskich prof. Zbigniew Karbarz, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu reprezentował prof. Krzysztof Śmiechowski, Instytut Przemysłu skórzanego w Krakowie prof. Tadeusz Sadowski, Zespół Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług Radom – Dyrektor Ewa Figura. Zdzisław Marzec Redaktor Naczelny Przeglądu Włókienniczego. Przybyli licznie zaproszeni rzeczoznawcy współpracujący z OIBS, Mirosław Brych, Stanisław Biniszewski, Włodzimierz Janas, Agnieszka Drąg, Mirosław Grzyb oraz wieloletni rzeczoznawca Bronisław Skowroński, senior branży skórzanej.

Prezydent Leszek Flisek rozpoczynając formalną część zebrania, zaproponował Zbigniewa Gregorczyka na przewodniczącego a Beata Żaczek na sekretarza. Obie kandydatury zostały zatwierdzone. 
Przewodniczący Zbigniew Gregorczyk, zapoznał zebranych z programem, regulaminami oraz zaproponował członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia i Komisji Uchwał i Wniosków.

W skład komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli: Piotr Gawroński, Bronisław Skowroński, Włodzimierz Janas. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Mirosław Brych, Marek Jakubowski, Mirosław Brych. Program zebrania, regulaminy oraz kandydatury członków komisji zostały przyjęte przez zebranych jednogłośnie.
W kolejnym punkcie programu prezydent Flisek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu OIBS za 2017r.

1. Zarząd, spełniając statutowy obowiązek, skupia swe działania na załatwianiu bieżących spraw dotyczących członków Izby. W 2017 roku, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej uczestniczyła w wystawiennictwie w wiosennej i jesiennej edycji Międzynarodowych Targach Poznańskich. To ważny, jak podkreślił Prezydent Flisek, punkt w działaniach Izby. Wiosenną i jesienną edycję Salonu Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych, dzięki porozumieniu między OIBS a Gminą Miasta Radomia, kolejny raz zdominowali członkowie Izby z okręgu radomskiego. Tym razem po trzynaście firm prezentowało swoje wyroby pod logo RADOM - SIŁA W PRECYZJI. Prezydent Flisek potwierdził, że zgodnie z zapewnieniami prezydenta Radomia Jerzego Zawodnika, współpraca Izby z Urzędem Miasta będzie w tym zakresie kontynuowana. OIBS planuje ponadto rozszerzenie projektu na okręg nowotarski i Wielkopolskę. 

2. W sezonie wiosennym 2017 Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich trafiły do Radomia. Tę prestiżową nagrodę otrzymali: firma CARLO SARTI, której kurtka skórzana damska MELANIA zdobyła uznanie ekspertów swoim nowoczesnym wzornictwem oraz wysoką jakością użytych materiałów i precyzją wykonania, firma PPHU AWM s.c. za innowacyjne dwu-twardościowe wierzchniki obcasów oraz Dominika Malinowska - studentka Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, która zaprojektowała i wykonała medalową kolekcję obuwia damskiego.

3. W sezonie jesiennym 2017 Złoty Medal MTP, otrzymała GARBARNIA MAGAR s.p Zoo z Radomia. Za skórę bydlęcą naturalną - TANGO KONIAK.

Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana – po wnikliwej ocenie ekspertów – innowacyjnym produktom najwyższej jakości. Sąd Konkursowy, czyli zespół ekspertów, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący branżę mody, poszukuje produktów nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych w oparciu o najwyższej klasy technologie. Złoty Medal MTP jest zatem potwierdzeniem doskonałości produktu i w konsekwencji elementem jego promocji na rynku.

4. Na zaproszenie Dyrektora Sekcji Promocji Ambasady Włoch w Polsce, w imieniu którego wystąpił Pan Ryszard Paszkowski, już kolejny raz przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej zostali zaproszeni do odwiedzenia Międzynarodowych Targów SIMAC TANNING TECH odbywających się w dniach 21-22 lutego br. w Mediolanie. 
Zaproszenie otrzymali, podobnie jak w roku ubiegłym: Prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu Leszek Flisek oraz Dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego Bogusław Woźniak.

Prezydent OIBS został poproszony o oddelegowanie przedstawicieli sześciu firm z polskim kapitałem, użytkujących maszyny dla przemysłu skórzanego. Do reprezentowania polskiej branży skórzanej zaproszeni zostali właściciele, dyrektorzy techniczni i technolodzy z sześciu firm, po dwóch przedstawicieli zakładów o profilu:

  • garbarnia,

  • producent obuwia,

  • producent szeroko rozumianej galanterii skórzanej.

Strona zapraszająca zastrzegła jedynie, aby firmy goszczące na Targach SIMAC TANNING TECH w roku ubiegłym nie były brane pod uwagę. 
Organizator zapewnił każdemu z delegatów bilet lotniczy, kartę wstępu na imprezę, przejazdy na miejscu, zakwaterowanie w hotelu oraz lunch. W planie, oprócz zwiedzania samych Targów, przewidziana została (22 lutego) 2 Międzynarodowa konferencja nt. centrów technologicznych branży skórzanej. 
W związku z tym, że termin targów w Mediolanie pokrywa się z terminem Targów Mody w Poznaniu, których Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej jest współorganizatorem, polscy przedsiębiorcy z branży skórzanej stoją przed dylematem, czy Poznań czy Mediolan.

Na  Targi SIMAC TANNING TECH w Mediolanie jedzie delegacja z OIBS :

  1. Prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu Leszek Flisek

  2. Dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego Bogusław Woźniak.

  3. P.P.H.U. KACPER – Tomasz Brymora

  4. KBK s. c. - Krzysztof Kubiak

  5. Zakład Garbarski MAT – 2 s.j. - Beata Żaczek


5. W związku z uchwałą zarządu Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej, od 1 stycznia zmieniają się zasady bycia rzeczoznawcą w OIBS.

Decyzją zarządu z dnia 08.06.2017 roku, uchwalono, że roczna opłata z tyt. przynależności jako rzeczoznawca OIBS, wynosi rocznie 300 zł. Jednocześnie każdy rzeczoznawca opłacający składki nabywa prawo do głosowania i uczestnictwo w pracach IZBY jako aktywny członek IZBY. Po pierwszym maja 2018 roku będzie uaktualniona lista rzeczoznawców na stronie internetowej IZBY.

6. Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej w Radomiu przy wsparciu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi, w imieniu rzeczoznawców zrzeszonych w obu Izbach wysłała pismo do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, w/s uregulowania statutu biegłych sądowych.

7. Następnie został poproszony rzeczoznawca OIBS Mirosław Brych o przeczytanie listu jaki został wystosowany przez OIBS i rzeczoznawców przy poparciu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, w sprawie uregulowania statutu biegłego sądowego rzeczoznawcy. Sposobem wybierania, wydawania zleceń, wynagradzania i statusem biegłego sądowego oraz kreowania opinii obciążającej rzeczoznawców za błędy w orzekaniu, (list w całości znajduje się na stronie OIBS, www.oibs.pl )

8. GARBARZ ROKU PIOTR GAWROŃSKI - właściciel garbarni MAGAR W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbyły się obchody Dnia Włókniarza. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Włókienników Polskich. Garbarzem Roku kapituła wybrała Piotra Gawrońskiego, właściciela garbarni Magar. Firma ta specjalizuje się w garbowaniu skór na potrzeby przemysłu obuwniczego ze szczególnym naciskiem na obuwie męskie. Natomiast w kategorii naukowiec Garbarzem Roku został dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski, prof. nadzw. UTH z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

9. Zadania dla OIBS na 2018 rok, zakres jak również zadania określone są w statucie Izby. Jednak do podstawowych zadań dla zarządu jest, odtworzenie szkolnictwa w zakresie przemysłu skórzanego ( garbarstwo, kaletnictwo, galanteria skórzana, obuwnictwo), jak zaznaczył prezydent jest to ostatnia chwila. Szkolnictwo zawodowe to temat, który poruszany jest od dłuższego czasu. Stąd intensywne działania Izby na rzecz reaktywacji nauki zawodów związanych z branżą skórzaną. Problem nie leży jednak wyłącznie w finansach, ale również w braku kadry kształcącej młodzież. Braki kadrowe zauważane są zarówno w szkołach średnich, jak i wyższych. Jedynym wyjściem jest, zdaniem Prezydenta Leszka Fliska, sięgnięcie do zasobów przemysłu. Tam jeszcze można znaleźć ludzi, którzy mogliby przekazać posiadaną wiedzę młodszemu pokoleniu.

10. Kolejny temat to ochrona środowiska, prezydent poinformował iż będą organizowane szkolenia w tym zakresie. Prezydent OIBS Flisek, podziękował obecnemu na zebraniu Prezydentowi Miasta Radomia panu Jerzemu Zawodnikowi, wyraził swoją wdzięczność i życzył w dalszym ciągu tak owocnej współpracy OIBS z przedstawicielami władz Miasta Radomia. Po wystąpieniu Prezydenta Leszka Fliska, zebrani zostali zapoznani ze sprawozdaniem finansowym OIBS za 2017r., planem finansowym na 2018r., który odczytała księgowa OIBS pani Barbara Sobczyk. Następnie zebrani członkowie OIBS, zaproszeni goście oraz rzeczoznawcy zostali zapoznani ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad. W dalszej części obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Marek Lesiak, został poproszony o odczytanie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.

Następnie był czas na dyskusje. Czas przeznaczony na dyskusję rozpoczął się wystąpieniem Bronisława Skowrońskiego jednego z rzeczoznawców zespołu działającego przy Ogólnopolskiej Izbie Branży Skórzanej. Zapoznał on zebranych z tematem reklamacji i opinii wydawanych przez rzeczoznawców. Głos zabrał dr inż. Krzysztof Śmiechowski prof. nadzw. UTH, inicjator powstania Kapituły Złotej Odznaki „KOLAGEN”, który zaproponował do kontynuowania przyznawania odznaczeń. Odznaczenie jest przyznawane za zasługi dla garbarstwa i obuwnictwa. Istotnym celem fundacji odznaczenia jest zwiększenie rangi branży skórzanej w Polsce poprzez nagradzanie za wieloletnią aktywną działalność na rzecz Przemysłu Skórzanego. Ważnym jest również stworzenie płaszczyzny integrującej garbarstwo i obuwnictwo. 

Mirosław Brych z firmy UNISKÓR i wieloletni rzeczoznawca przy OIBS, kontynuując temat rzeczoznawców, zwrócił uwagę, że rzeczoznawstwo zaczyna nabierać rangi zawodu. Wielu rzeczoznawców nie pracuje w zawodzie. Są oni zrzeszani w wielu organizacjach, a ich kwalifikacje bywają różne, często bardzo niskie. Mimo tego są powoływani przez sądy, jako biegli sądowi, a czasami dokonują oceny wyrobu nawet go nie widząc. 

Ustawa ma zawierać zapisy wprowadzające odpowiedzialność cywilną biegłych. Idzie za tym ochronę prawną i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewniane rzeczoznawcom przez organizacje zrzeszające. Należy zwrócić szczególną uwagę na „ rzeczoznawców po kursach. Swój głos dołączył Bronisław Skowroński, wieloletni rzeczoznawca OIBS. Zaznaczył, jak ważna jest w pracy rzeczoznawcy etyka.- Rzeczoznawca powinien w swej opinii opierać się nie tylko na fachowej wiedzy, ale również kierować się etyką. Niestety częste są przypadki pisania opinii na korzyść tego, kto za tę opinię płaci. 

Zasadniczym założeniem jest między innymi przegląd, aktualizacja oraz dostosowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach do potrzeb rynku pracy. Branża skórzana w Radomiu zaczyna cierpieć na deficyt wykwalifikowanych pracowników. Obecnie w regionie radomskim działa ponad sto firm zajmujących się m.in. garbarstwem, futrzarstwem, galanterią skórzaną oraz produkcją obuwia.

Prezydent OIBS poinformował, że prowadzone są rozmowy z radomskimi szkołami w celu uruchomienia klas garbarskich, obuwniczych, kaletniczych.

Po dyskusji przyjęto sprawozdanie za 2017r., plan finansowy na 2018r. oraz udzielono absolutorium Prezydentowi OIBS i Zarządowi OIBS. Przewodniczący komisji mandatowo skrutacyjnej Bronisław Skowroński przedstawił protokół z prac komisji i potwierdził ważność obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego OIBS 2018. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Marek Jakubowski odczytał przyjęte w trakcie zebrania uchwały oraz przyjęte wnioski.

W dalszej części zebrania Prezydent OIBS Leszek Flisek zaznaczył, że Walne Zgromadzenie OIBS stanowi doskonałą okazję do wymiany poglądów na temat kondycji branży oraz wytyczenia przyszłych kierunków rozwoju Izby. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest obecnie jedynym i najważniejszych spotkaniem członków Izby, dlatego też powinno być traktowane jako obowiązkowe. Poinformował członków Izby, że w grupie siła i przypomniał o obowiązku płacenia składek. Na zebraniu jak zawsze poruszane są sprawy dotyczące działalności izby, bieżących problemów przedsiębiorców.

Kończąc zebranie Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży