Tarcza Antykryzysowa

Pan Wojciech Paluch
Dyrektor Departamentu
Małych  i Średnich  Przedsiębiorstw

 

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, wielokrotnie występowała między innymi do posłów na Sejm RP, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o uwzględnienie w ramach Tarczy 2.0 pomocy dla takich PKD jak: 

 • PKD - 15.20 Z - produkcja i sprzedaż obuwia, 
 • PKD - 15.11 Z - wyprawa skór i garbowanie, 
 • PKD - 46.42 Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.  

Na skutek naszych działań, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii uwzględniło w ramach Tarczy 2.0  - PKD - 46.42 Z - czyli sprzedaż hurtową odzieży i obuwia, a z przyczyn nam nie znanych nie uwzględniło PKD - 15.11 Z i PKD - 15.20 Z. 

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w/w PKD w ramach Tarczy 2.0, gdyż pozwoli to na bardziej skuteczną pomoc dla branży skórzanej.

 

Z poważaniem 
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej
Prezydent Leszek Flisek

Dotyczy: pismo z dnia 11.01.2021 r. w sprawie pomocy rządu dla branży skórzanej. Ujęcie PKD 15.20Z - produkcja obuwia, PKD - 15.11.Z - wyprawa skór, garbowanie, PKD - 46.42.Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia w tzw. ustawie branżowej.

Szanowna Pani Dyrektor,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2021 r. uprzejmie informuję, że Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dokłada wszelkich starań, aby branże, którezostały szczególnie dotknięte skutkami pandemii były objęte pomocą państwa. Pragniemy zapewnić, że płynące ze strony przedsiębiorców spostrzeżenia stanowią dla nas ważny głos podczas trwających prac legislacyjnych.

Od początku pandemii zostały podjęte prace mające na celu przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym. Ich efektem jest szeroki katalog instrumentów wsparcia zawarty w kolejnych ustawach składających się na tzw. tarczę antykryzysową oraz tarczę finansową PFR. Należy zaznaczyć, że są to narzędzia osłonowe, które się uzupełniają i razem tworzą odpowiedź rządu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w gospodarce dotkniętej kryzysem. Do tej pory w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR przekazano przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości ponad 182 mld złotych. Natomiast, na wsparcie firm wymagających pomocy na skutek utrzymującej się sytuacji epidemicznej w kraju przeznaczyliśmy do tej pory ponad 182 mld zł, tj. ok. 7-8 proc. rocznego PKB Polski.

Ze wspomnianych powyżej rozwiązań skorzystać mogły wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od branży. Nadal istnieje możliwość skorzystania z części instrumentów z tarczy antykryzysowej uchwalonej na wiosnę br., w tym ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek ZUS albo rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej. Pomoc ta jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców.

Przyjęta w dniu 9 grudnia br. przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ma charakter celowy. Pomoc kierowana jest przede wszystkim do tych branż, które zostały bezpośrednio dotknięte zakazami lub znacznymi ograniczeniami w wykonywaniu działalności gospodarczej. Wśród kodów PKD objętych instrumentami pomocowymi nie przewidziano kodów PKD 15.20.Z - produkcja obuwia, PKD - 15.11.Z - wyprawa skór, garbowanie, PKD - 46.42.Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.

Chciałbym również poinformować, że od 15 stycznia 2021 r. roku została uruchomiona tarcza finansowa PFR 2.0, z której na pomoc dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19 przeznaczone zostanie 35 mld zł. Wnioski można będzie składać do 28 lutego 2021 r. Programem tarczy PFR 2.0 są objęci przedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność gospodarczą określoną wskazanymi w programie kodami PKD. Przy czym, zgodnie z regulaminem programu, kody PKD ujęte w tarczy PFR 2.0 nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.

Aktualne informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://pfrsa.pl/tarczafinansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Informuję, że przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z epidemią COVID-19, w dalszym ciągu mogą skorzystać z dostępnych środków wsparcia z tarczy antykryzysowej. Wśród nich nadal aktywne są, m.in. środki z Pakietu BGK: https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/, takie jak dopłaty do oprocentowania kredytów zarówno nowych, jak i już zaciągniętych, czy gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu, a także środki z właściwych urzędów pracy dla przedsiębiorców, którzy dotychczas z nich nie skorzystali.

Ponadto aktualnie z powodu epidemii ZUS nie nalicza opłaty prolongacyjnej związanej z odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty należności z tytułu składek do ZUS. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Innym rozwiązaniem jest odstąpienie ZUS od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. Na wniosek przedsiębiorcy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia ZUS może również umorzyć składki, w przypadku, gdy uzna, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

W związku z epidemią przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej podatnicy mogą wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie indywidualnej ulgi w spłacie podatku w postaci:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
 • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

na wskazanych w przepisach warunkach. Ponadto zostały wprowadzone inne ułatwienia podatkowe dla firm, np. możliwość odliczenia straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

Z poważaniem
Wojciech Paluch
dyrektor departamentu

POMOC RZĄDU RP DLA POLSKIEJ BRANŻY SKÓRZANEJ

Każdy z nas musi chodzić w butach, uwarunkowane jest to między innymi pogodą, komfortem chodzenia, modą, stylem życia itp.

Polska branża skórzana to cały ciąg technologiczny:

 • zakłady garbarskie, które garbują surowe skóry głównie bydlęce, ale też i inne
 • zakłady obuwnicze, które z tych gotowych wygarbowanych skór wykonują obuwie
 • zakłady odzieżowe - wykańczające ze skór odzież skórzaną
 • zakłady galanteryjne - wykonujące ze skór torebki, teczki, portfele itp.
 • zakłady produkujące elementy techniczne np. pasy napędowe, uszczelki skórzane stosowane między innymi  w kolejnictwie i inne.

Branża skórzana daje zatrudnienie ok. 50 000 pracownikom. Eksport polskiego obuwia to ok. 1 mld zł w 2019 roku. Należy podkreślić, że polskie wyroby skórzane /głównie obuwie/ cieszy się wielkim uznaniem ze względu na odpowiednią jakość i wzornictwo. Świadczy to o wysokim kunszcie fachowców pracujących w polskich garbarniach - wytwarzają dobre jakościowo skóry oraz o wspaniałej jakości polskich producentów między innymi obuwia. 

Nieodpowiedzialnością i okrucieństwem w stosunku do branży skórzanej byłoby nieudzielenie jej pomocy  i wsparcia w obecnej, bardzo trudnej  sytuacji spowodowanej pandemią.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej w Radomiu, zrzesza ponad stu podmiotów gospodarczych z branży skórzanej tj. garbarnie, zakłady produkujące obuwie, produkujących galanterię skórzaną oraz odzież skórzaną.

Wszyscy ci przedsiębiorcy oczekują realnej pomocy ze strony Polskiego Rządu w postaci wpisania do Tarczy 2.0 i 6.0, takich PKD jak 15.20. Z - produkcja obuwia, PKD - 15.11.Z - wyprawa skór, garbowanie, PKD - 46.42.Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.

Liczymy na spełnienie naszych postulatów, gdyż pozwoli to na uratowanie wielu polskich podmiotów gospodarczych związanych z branżą skórzaną.

 

Radom, 11.01.2021 rok

Szanowni Członkowie Izby

Uprzejmie informujemy, że zaprezentowany na naszej stronie APEL O POMOC DLA POLSKIEJ BRANŻY SKÓRZANEJ  otrzymały w formie korespondencji następujące osoby:
Pan Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów, Pan Jarosław Kaczyński – Wiceprezes Rady Ministrów, Pan Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Pan Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pan Andrzej Gut – Mostowy - Sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, Posłowie na Sejm RP Marek Suski, Andrzej Kosztowniak, Anna Kwiecień

 

Niezależnie od wysłanego apelu, Izba będzie prowadzić bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami władz oraz parlamentarzystami. Chcemy podejmować działania ponad podziałami politycznymi, gdzie wspólnym mianownikiem będzie tworzenie środowiska gospodarczego, w którym polskie firmy będą się rozwijać, a nie bankrutować i ulegać stopniowej likwidacji. 

 

APEL DO WŁADZ RP

KRYZYS W BRANŻY SKÓRZANEJ W POLSCE

Na niespotykaną dotychczas skalę nastąpił atak wirusa COVID - 19 - praktycznie na całym świecie. Do Polski dotarł w swojej groźnej formie na przełomie luty/marzec, powodując praktycznie paraliż całego Państwa, a w szczególności przemysłu, w tym także producentów z branży skórzanej tj. garbarnie, zakłady produkujące obuwie, galanterię, odzież skórzaną i inne.  W/w raportu LEAMAN z 2017 roku, to właśnie Europa jest głównym ośrodkiem designu,  wzornictwa mody, które "promienieją" na cały świat.

Surowce europejskiego przemysłu garbarskiego to skóry wyprawione, z których ponad 99% jest otrzymywane ze zwierząt, które były hodowane jednocześnie na wełnę, mleko lub mięso; świadczy to o ekologicznej roli garbarni, odzyskujących produkty uboczne, które w braku udziału przemysłu skórzanego powinny zostać usunięte /zutylizowane/, co świadczy o podobieństwie z branżą recyklingu.

Z ekologicznego punktu widzenia, skóra to kluczowe tworzywo, generujące dobrobyt i zatrudnienie w rozmaitych łańcuchach wartości, w których stanowi często główny składnik wyrobu, takich jak między innymi obuwie, odzież, galanterię, meble, tapicerki w samochodach, jachtach, samolotach.

Branża skórzana w tym szczególnie garbarstwo, odczuwa w największym stopniu negatywne skutki oddziaływania pandemii.

Marzec 2020 roku jest ostatnim miesiącem, w którym właściciele zakładów z branży skórzanej są w stanie zapewnić pracownikom sektora skórzanego wypłatę wynagrodzeń za pracę. Od kwietnia 2020 roku nie wiadomo co się będzie działo. Brak pomocy Państwa w tej trudnej sytuacji spowoduje likwidację firm skórzanych i utratę fachowców. 

Należy zauważyć, że na skutek pandemii korona-wirusa oraz restrykcji rządowych, okres ten jest tragiczny dla polskiego przemysłu w tym dla branży skórzanej, co wpływa na utratę płynności finansowej na skutek między innymi brak płatności ze strony odbiorców naszych wyrobów. Sklepy w galeriach handlowych zostały zamknięte, sklepy tradycyjne także, brak nowych zamówień, narastanie zapasów gotowych wyrobów / skór, obuwia, galanterii, odzieży itp. /, rezygnacji przez odbiorców z dotychczasowych zamówień, obowiązku regulowania zobowiązań z tytułu płatności za zakupione półfabrykaty, usługi energii, ciepło itp.

W związku z powyższym żądamy zapewnienia naszym firmom, pracownikom oraz współpracujących z naszą branżą jednostką handlu detalicznego i hurtowego realnej pomocy finansowej, która powinna polegać na:

 1. Przejęciu wypłaty wynagrodzeń w wysokości 80% płacy minimalnej oraz opłat ZUS za pracowników przez okres minimum 3-miesięcy, te odwoływania są do wyników miesiąca lutego 2020 roku.

 2. Redukcja do minimum formalności związanych z przydzielaniem pomocy przedsiębiorcom. Ilość informacji na formularzu pomocowym powinna być minimalna i przesyłana drogą e-mailową.

 3. Zawieszenie opłat związanych z wynajmem powierzchni handlowych /galerie, sklepy, centra handlowe itp. / na 3 miesiące oraz na taki sam okres zawieszenie czynszów dla najemców sklepów będących w gestii Gmin lub Skarbu Państwa.

 4. Wpłynięcie / zmiany przepisów / na KUKE w celu wypłaty odszkodowań dla przedsiębiorców; w chwili obecnej KUKE nie wypłacają odszkodowań, powołując się między innymi na Ustawę o Ubezpieczeniach i wystąpieniu siły wyższej.

 5. Wpłynięcie na banki w celu wdrożenia pakietów antykryzysowych np. w postaci łatwo dostępnych kredytów obrotowych o stopie oprocentowania 0% / zabezpieczeniem mogą być posiadane stany magazynowe /, oraz odstąpienie od naliczania odsetek od dotychczasowych kredytów.

 6. Oczekujemy powiązania pomocy o którą występują firmy zrzeszone w Związku Polskich Producentów Handlu i Usług z realizacją zamówień produktów naszych  polskich firm zasadnie solidarności branżowej.

 7. Oczekujemy zawieszenia na cały okres obowiązywania stanu pandemii wszelkich podatków PIT, CIT, VAT, podatków od nieruchomości oraz zawieszenia opłat związanych z naliczaniem opłat środowiskowych, /BDO/, rozliczeniem wprowadzanych na rynek opakowań itp.

 8. Żądamy, aby Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Agencja Rezerw Materiałowych lokowało /zamawiało/ w przedsiębiorstwach naszej branży zamówienia dla służb, Spółek Skarbu PAŃSTWA, Policji, Wojska Polskiego, Służby Więziennej itp., co wpłynie na stymulację rozwoju naszych firm oraz możliwości ich przetrwania przy jak najmniejszych kosztach / redukcji pracowników, uniknięcia upadłości, likwidacji /.

Powyższe wnioski i propozycje są wspólne dla całej branży, którą reprezentuje Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej w Radomiu. Wprowadzenie powyższych propozycji w życie uratuje naszą branżę oraz zatrudnionych w niej wysokiej klasy fachowców.

 

Zarząd  Ogólnopolskiej Izb Branży  Skórzanej
w  Radomiu