Zapytania ofertowe CORNET II

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Nazwa zadania:
Procesy recyklingu i demontażu ogólnych elementów obuwia, w tym modułów elektronicznych, ze sposobami ponownego wykorzystania komponentów i materiałów w oparciu o konstrukcję modułową.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Nazwa zadania:
Procesy recyklingu i demontażu ogólnych elementów obuwia, w tym modułów elektronicznych, ze sposobami ponownego wykorzystania komponentów i materiałów w oparciu o konstrukcję modułową.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Nazwa zadania:
Procesy recyklingu i demontażu ogólnych elementów obuwia, w tym modułów elektronicznych, ze sposobami ponownego wykorzystania komponentów i materiałów w oparciu o konstrukcję modułową.