MADE IN

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej w Radomiu od dawna postuluje wprowadzenie na wszystkich wyrobach rynkowych oznaczenie MADE IN....., czyli oznakowanie, z jakiego kraju dany produkt pochodzi / jest wyprodukowany, a nie importowany, a oznakowany przez importera  danego kraju, tak jak to teraz funkcjonuje w Polsce /.

Przy tak funkcjonującym oznakowaniu produktów tj. MADE IN..., klient będzie świadomie dokonywał wyboru produktu gdyż będzie wiedział z jakiego kraju dany towar pochodzi.

Uważamy jednak, że musi istnieć ścisły związek pomiędzy etykietą " Made in" a bezpieczeństwem produktu, co przekłada się na spójny, jasny, przejrzysty  system kontroli, czy dany wyrób /produkt/, rzeczywiście został wyprodukowany tam, gdzie opisuje go etykieta "Made in".

Sądzimy, że Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów /MCC/ musi przerwać metodykę i sposób sprawdzania, kontroli pochodzenia produktu i kraju jego rzeczywistego pochodzenia / wyprodukowania /.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej w Radomiu jest zawsze skłonna do współpracy w celu rzeczywistego sprawdzania  przez instytucje unijne kraju pochodzenia produktu, co będzie przekładać się na bezpieczeństwo konsumentów.

 

ZARZĄD
Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej