Branżowe Centrum Umiejętności Branży Skórzanej w Radomiu pogrzebane

Flisek

Branżowe Centrum Umiejętności Branży Skórzanej w Radomiu pogrzebane

Po niemal rocznym rozmowach i negocjacjach w sprawie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Radomiu, władze miasta nie są zainteresowani kształceniem młodzieży w kierunkach branży skórzanej.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej dba o promocję branży skórzanej i ochronę środowiska, Izba działa też na rzecz odbudowy i promocji szkolnictwa zawodowego, realizowanego poprzez projekt utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności. W Polsce coraz więcej młodzieży wybiera kształcenie kierunkowe. Utworzenie BCU byłoby nie tylko odpowiedzią na zainteresowanie szkołami branżowymi, ale także odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na pracowników w polskim przemyśle skórzanym. Ministerstwo Edukacji i Nauki, wsparło nasze działania dotacją finansową.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej informuje, że od ponad dwóch lat czyni bardzo intensywne starania o reaktywację na terenie kolebki polskiej branży skórzanej - RADOMIA - ośrodka kształcącego i doskonalącego kadry dla branży skórzanej.

Działania te nabrały intensywności w chwili ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, możliwości utworzenia 120 Branżowych Centrów Umiejętności na terenie całego kraju.

OIBS nawiązało kontakt z Ministerstwem Edukacji i Nauki, a z ramienia MEN z Panem Dyrektorem Piotrem Bartosiakiem, który w bardzo profesjonalny sposób wspomagał OIBS, informacjami i danymi dotyczącymi funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności w kraju i monitorował próby procesu powstawania w Radomiu BCU branży skórzanej.

Siłą rzeczy, najważniejsza instytucja mająca decydujący głos jest Urząd Miasta w Radomiu, który wspólnie z Ogólnopolską Izbą Branży Skórzanej i Zespołem Szkół Skórzanych, Stylizacji i Usług miał stworzyć konsorcjum, które wspólnie miał utworzyć w Radomiu BCU branży skórzanej.

Od 2021 roku OIBS wielokrotnie inicjowało próby konkretnego załatwienia uruchomienia BCU branży skórzanej w Radomiu.

Niestety ze strony Urzędu Miasta spotkała OIBS obstrukcja - Miasto w osobie zastępcy prezydenta, pani Kalinowskiej, wynajdowało różne preteksty, które prowadziły wręcz do torpedowania Inicjatywy utworzenia BCU, np. pani Kalinowska twierdziła, że Zespół Szkół Skórzanych, Stylizacji i Usług nie może uczestniczyć w projekcie, gdyż kończy się program szkolenia usług branży skórzanej.

Okazało się, że to była nie prawda co zweryfikowało bez problemu Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Informujemy, że Urząd Miasta nie miał takich problemów i oporów przed wejściem w konsorcjum tworzenia BCU branży budowlanej i BCU branży mechanicznej.

Nadmieniamy, że OIBS w Radomiu przez ponad dwa lata zrobiła wszystko aby BCU branży skórzanej w Radomiu powstało. W maju 2023 roku, podczas bezpośredniego spotkania zarządu OIBS z prezydentem Radomia panem Radosławem Witkowskim, uzyskaliśmy od pana prezydenta ustną zgodę na uruchomienie w budynku Zespołu Szkół Skórzanych, Stylizacji i Usług, BCU branży Skórzanej, przy ulicy Śniadeckich 5 w Radomiu.

Niestety dwa miesiące później miasto wycofało się ze swojej zgody, nie podając nawet swojej przyczyny.

OIBS w trosce o dalszy rozwój branży skórzanej w Polsce i w Radomiu nie ustaje w próbie utworzenia Centrum BCU branży skórzanej, w innych rejonach kraju.

Pod uwagę brane jest Podhale, Łódź. Radom kolebka branży skórzanej w Polsce prawdopodobnie pozostanie bez tak ważnego i istotnego dla producentów i przetwórstwa skóry ośrodka.

Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania miasta, które mogłoby stać się gospodarzem Centrum. Głównym kandydatem był Radom, pod uwagę bierzemy również Nowy Targ. Radom posiada wiekową tradycję garbarską, przed II Wojną Światową i po niej w tym właśnie mieście znajdowały się zakłady produkcyjne, będące głównym wytwórcą skór przeznaczonych do produkcji obuwia w Polsce, sam Radom określany był Skórzaną Stolicą Polski. Tu właśnie powstało Zjednoczenie Przemysłu Garbarskiego, przemianowane później na Radomskie Zakłady Garbarskie, które funkcjonowały do końca XX wieku. Priorytetem zatem powinno być przywrócenie tradycji miasta poprzez wsparcie rozwoju szkół branżowych. Niestety, wsparcie władz miasta nie jest wystarczające. Wydaje się, że władze miasta niestety nie do końca rozumieją znaczenie przedsięwzięcia dla branży i promocji miasta. Pomoc ich nie jest wystarczająca. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że niezależnie od tego, gdzie Branżowe Centrum Umiejętności powstanie, przyczyni się zarówno do polepszenia kształcenia zawodowego w Polsce, jak i rozwoju miasta, w którym będzie szkolić nowe kadry dla branży skórzanej.