APEL O POMOC RZĄDU DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Ministerstwo, Monika Flisek

APEL O POMOC RZĄDU DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

W ministerstwie Rozwoju i Technologii odbyło się spotkanie wiceminister Kamili Król z przedstawicielami Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej -Monika Flisek, Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego - Marek Górecki, Firma KACPER GLOBAL - Tomasz Brymora, Polskiej Grupy Producentów Obuwia - Karol Kudra, Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Częstochowie, Małopolskiej Izby Rzemieślniczej w Krakowie

Celem spotkania było przedstawienie obecnej sytuacji przedsiębiorców z branży skórzanej, która obecnie przeżywa gigantyczny kryzys z powodu:

1. Taniego importu z Dalekiego Wschodu

2. Niejasnych regulacji prawnych w kwestii znakowania produktów

3. Wysokich kosztów utrzymania działalności gospodarczej

Te wszystkie czynniki i kilka pomniejszych sprawia, że branża skórzana stoi na skraju przepaści.

Powyższe postulaty zostały przedstawione, cierpliwie czekamy na kolejne spotkanie z MF, MŚ, MRiT

Jako przedsiębiorcy zdajemy sobie sprawę, że jest to trudny czas dla nas wszystkich, jednakże uważamy, że zarówno branża skórzano-obuwnicza, jak i sektor odzieżowy zasługują na szczególną uwagę i wsparcie.

Przetrwaliśmy ponad dwie dekady funkcjonowania w warunkach niezdrowej konkurencji rynkowej, spowodowanej importem towarów niskiej jakości i niezweryfikowanego pochodzenia – głównie z krajów azjatyckich. W Polsce przez wiele ostatnich lat te standardy były naruszane, a najdotkliwiej odczuwały to branże: obuwnicza, skórzana i odzieżowa.

[Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii 10.08.2023]

Warunkiem jest właściwe wykorzystanie potencjału firm poprzez inwestowanie w nowe technologie, wzornictwo, materiały oraz zwiększanie eksportu poprzez wykorzystywanie wszystkich dostępnych kanałów sprzedaży

Nie ma na obszarze Unii Europejskiej drugiego takiego kraju, na terenie którego znajdują się tak olbrzymie centra dystrybucyjne obuwia i odzieży, sprowadzanych w ilościach masowych, których wartość celna jest zaniżana, a sprzedaż odbywa się poza formalnym obrotem gospodarczym.

Skóra naturalna jeszcze przez wiele lat będzie najlepszym i najbardziej przyjaznym dla konsumentów surowcem, wykorzystywanym do produkcji obuwia. Jest to materiał w pełni biodegradowalny i – przy zastosowaniu odpowiednich technologii – nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, w odróżnieniu od plastiku, fałszywie nazywany ekoskórą. Polskie fabryki obuwnicze wytwarzają produkt nowoczesny, modny i solidnie wykonany, który z sukcesem jest sprzedawany na rynku polskim, UE i na rynkach wschodnich. Pomijając kwestię kosztów robocizny i nieuczciwych praktyk importerów, zaniżających wartość celną i w efekcie VAT, trzeba powiedzieć, że azjatyccy producenci wykorzystują często w produkcji substancje, które są zabronione w UE, np. chrom 6-cio wartościowy (garbowanie skóry), rakotwórcze barwniki (dogarbowanie skóry), ftalan butylu oraz freon (produkcja podeszew), kleje z zawartością szkodliwych rozpuszczalników i wiele innych podobnych. Producenci azjatyccy nie ponoszą porównywalnych kosztów zabezpieczenia socjalnego pracowników i nie muszą przestrzegać norm środowiskowych obowiązujących w UE.