Deklaracja przystąpienia do Regionalnej Platformy Inżynierii Przyszłości

Monika Flisek, ITEE Łukasiewicz

Deklaracja przystąpienia do Regionalnej Platformy Inżynierii Przyszłości

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, mgr inż. Monika Flisek, podpisała z Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytutem Technologii Eksploatacji, deklarację przystąpienia do regionalnej platformy inżynierii przyszłości.

Sygnatariusze Deklaracji tworzą modelową platformę upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań stanowiących wynik realizowanych w Instytucie badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w ramach realizowanych projektów badawczych i aplikacyjnych zwanych dalej „PLATFORMĄ”.

W ramach Platformy Sygnatariusze Deklaracji będą:

  1. Uczestniczyć w działaniach dotyczących upowszechniania innowacyjnych; technologii produktowych i procesowych;

  2. Inicjować procesy transferu innowacyjnych rozwiązań do gospodarki;

  3. Nawiązywać współpracę w ramach przedsięwzięć komercyjnych i projektów;

  4. Kreować efektywne struktury i mechanizmy transferu i promocji innowacji;

  5. Wskazywać potencjalne kierunki rozwoju innowacji, wynikające z zapotrzebowania przemysłu oraz trendów w gospodarce.