Nominacja do nagrody LIDER INTELIGENTNEGO ROZWOJU dla mgr inż. MONIKI FLISEK

Lider Inteligentnego Rozwoju nominacja

Nominacja do nagrody LIDER INTELIGENTNEGO ROZWOJU dla mgr inż. MONIKI FLISEK

W imieniu Centrum Inteligentnego Rozwoju, nominację do nagrody LIDER INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2024, przyznano za wyróżniające się osiągnięcia na płaszczyźnie wdrażania innowacji do praktyki gospodarczej i postawę ukierunkowaną na dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem z przedstawicielami rynku.

W imieniu Centrum Inteligentnego Rozwoju, nominację do nagrody LIDER INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2024, przyznano za wyróżniające się osiągnięcia na płaszczyźnie wdrażania innowacji do praktyki gospodarczej i postawę ukierunkowaną na dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem z przedstawicielami rynku.

Nominowany prezentuje pozytywne podejście względem promocji i komunikacji sukcesów wynikających z prowadzonej działalności wśród opinii publicznej.

Reprezentowane podejście ma służyć inteligentnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

Liderzy Inteligentnego Rozwoju w czerwcu dziewiąty raz spotkają się na unikalnym kongresie gospodarczo-technologicznym poświęconym promocji badań i innowacji wpływających pozytywnie na życie społeczno-gospodarcze. Forum Inteligentnego Rozwoju od 2016 r. stanowi okazję do nawiązywania efektywnych i prestiżowych relacji w środowisku innowatorów i inwestorów żywo zainteresowanych nowymi technologiami. Co roku program FIR skupia się na popularyzacji rokujących projektów na wszystkich etapach powstawania innowacji.

9. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju odbędzie się 20 czerwca w Gdańsku, w najwyższym biurowcu Trójmiasta, czyli Olivia Star TOP.

Gala Nagród FIR prowadzona przez Macieja Kurzajewskiego zakończy ewent. Finał pełen emocji, w ekskluzywnej scenerii, a co najważniejsze, z udziałem Liderów Inteligentnego Rozwoju, czyli naukowców, przedsiębiorców-wizjonerów, samorządowców rozwijających swoje regiony, a także przedstawicieli administracji publicznej.

Statuetki i certyfikaty na 9. FIR trafią w ręce przedstawicieli organizacji wpływających na inteligentny rozwój przez swoje merytoryczne działania, a także aktywne popularyzowanie swojej pracy wśród społeczeństwa. Nagrody wręczane na FIR są bowiem wyrazem uznania za nowatorskie rozwiązania, które już lub najczęściej w przyszłości wpłyną pozytywnie na nasze życie, ale także w równym stopniu za postawę nastawioną na szeroką promocję wagi korzyści wynikających z prowadzonych projektów. Połączenie tych dwóch elementów jest zdaniem organizatorów najefektywniejszym sposobem na wdrożenie danego rozwiązania z sukcesem na rynek, a tym samym wpływu na inteligentny rozwój.

Głównym organizatorem Forum Inteligentnego Rozwoju, w tym procesu wyłaniania Laureatów wydarzenia, jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a współorganizatorem Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju.

Każda edycja FIR składa się z programu merytorycznego poświęconego drodze od pomysłu na innowacje do wdrożenia z sukcesem rozwiązania na rynek. Wydarzenie co roku odbywa się pod patronatem i w partnerstwie ponad 150 organizacji.

W 2024 r. po raz pierwszy odbędą się dwie edycje FIR – 20 czerwca dziewiąta edycja, a 21-22 listopada w Uniejowie jubileuszowe, 10. FIR.