Radom nadal centrum branży skórzanej

Radom nadal centrum branży skórzanej

Niewielu Radomian wie, że w Radomiu prężnie działa od ponad 25 lat Ogólnopolska organizacja branżowa zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się wyrobem skór gotowych /garbarnie/ oraz firmy produkujące z tych skór wyroby rynkowe takie jak obuwie, odzież, galanterię, meble itp.

Jest to Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej w Radomiu. OIBS od ponad 4 lat kieruje zarząd, a prezydentem Izby jest mgr inż. Leszek Flisek, człowiek od kilkunastu lat zajmujący się branżą skórzaną.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej w Radomiu, zrzesza obecnie ponad stu członków - są to przedsiębiorstwa z całej Polski - garbarnie, producenci obuwia, odzieży, galanterii skórzanej i inni. 

Izba reprezentuje wszystkich przedsiębiorców w Sejmie RP, bierze udział w komisjach sejmowych, walczy o korzystne rozwiązania dla branży skórzanej. Przedstawiciele OIBS czynnie uczestniczą w licznych kontaktach Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz z Ministerstwem Finansów /w sprawach cła na tłuszcze stosowane w garbarstwie/.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej walczy także - przy silnym poparciu członków Izby - 1. o możliwości przywrócenia obowiązywania Polskich Norm w zakresie skór, obuwia i innych wyrobów skórzanych. Obowiązkowość Polskich Norm została wyeliminowana w 1997 roku. 2. O wprowadzenie obowiązku posiadania certyfikatów na wyroby skórzane wyprodukowane poza UE pod kątem rozporządzenia REACH i braku zawartości substancji szkodliwych w tym rakotwórczych, negatywnie wpływających na rozrodczość. 3. Wprowadzenie obowiązku przedstawiania certyfikatów zgodności każdej partii skór, obuwia, odzieży skórzanej, galanterii itp. sprzedawanych przez krajowych producentów w kraju do sklepów, hurtowni itp.

Postulaty te poparło ponad stu krajowych producentów skór, obuwia, odzieży, galanterii skórzanej, co zostało wyrażone w stanowisku firm, izb i stowarzyszeń branżowych oraz interesariuszy reprezentujących polski przemysł skórzany i obuwniczy w kwestii ochrony rynku wewnętrznego przed napływem towarów niskiej jakości pochodzących z importu, obarczonych ryzykiem skażenia zabronionymi substancjami chemicznymi i przekazanie stosownym ministrom. 

Prezydent i Zarząd Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej oraz członkowie przywiązują ogromną uwagę do ochrony środowiska poprzez utylizację odpadów, w tym odpadów garbarskich, podjęli w ramach programu HORYZONT 2020 problem nowego sposobu wykorzystywania odpadów zwłaszcza zawierających chrom.

W ramach międzynarodowego projektu CORNET, którego koordynatorem jest OIBS Monika Flisek, jest realizowany temat "Innowacyjna metoda waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu". Partnerami w realizacji tego zagadnienia jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Łukasiewicz - Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu - to ze strony polskiej - a ze strony  niemieckiej Instytut w Pirmasens. Umowa LEATHER Pro Bio będzie realizowana przez okres dwóch lat - do końca 2021 roku.