Nominacja OIBS do Polskiej nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023

List nominacyjny

Nominacja OIBS do Polskiej nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023

Miło nam zakomunikować, że OIBS została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej otrzymała nominację w kategorii Innowacyjne technologie przyszłości za pomysł i realizację innowacyjnego projektu pt. „Demontaż obuwia i recykling jego elementów, w tym modułów elektronicznych, umożliwiający ponowne wykorzystanie komponentów i materiałów”. Ambitne przedsięwzięcie koordynuje Dyrektor OIBS, mgr inż. Monika Flisek. Odpowiedzialni za zadanie wykazują również pozytywne podejście do upowszechnienia i promocji korzyści wynikających z rozwiązania wśród społeczeństwa.

Dziękujemy!