Lewiatan – Związek Pracodawców Przemysłu Mody

Monika Flisek, Lewiatan

Lewiatan – Związek Pracodawców Przemysłu Mody

30 września 2023 roku odbyło się spotkanie zarządu i członków LEWIATAN. Spotkanie otworzyła i poprowadziła prezes Iwona Kossman.

Celem spotkania było przedstawienie wizji, misji i celów ZZPM. Natomiast Wojciech Słaby przedstawił osiągnięcia ostatnich lat działalności LEWIATAN.

Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej reprezentowali dyrektor OIBS Monika Flisek i Prezydent OIBS Leszek Flisek. 

Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń i integracji branży mody i branży skórzanej, jako sposób na rozwój sektora.

Krzysztof Sarnecki, Quest  - Dogonić teraźniejszość, czyli nowoczesne zarządzanie w środowisku narastającego chaosu.

Treść wystąpienia: Antykruchość, teoria umiarkowanych zakłóceń, Komunikacja Nieantagonizująca i nielinearność jako fundamentalne pojęcia w warsztacie nowoczesnego menedżera.