CORNET I zgłoszony do nagrody EARTO InnovationAwards 2023.

CORNET I zgłoszony do nagrody EARTO InnovationAwards 2023.

Z dumą informujemy, że technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich jest jedną z 26 innowacji, które biorą udział w EARTO InnovationAwards 2023.

Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu

Nasza technologia opracowana w Cornecie I została zgłoszona do międzynarodowego konkursu.

Z dumą informujemy, że technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich jest jedną z 26 innowacji, które biorą udział w EARTO InnovationAwards 2023. Rywalizujemy z takimi instytucjami jak np. VTT, Fraunhofer, więc to już dla nas duży sukces, że jesteśmy w takim gronie.

Innowacyjnością naszej technologii jest możliwość jednoczesnej koncentracji materii organicznej do wykorzystania energetycznego (produkcja biogazu) i odzysku związków chromu do ponownego użycia w praktyce przemysłowej (chromowa wyprawa skór surowych). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zintegrowanego układu procesów hydrolizy termicznej, filtracji membranowej i fermentacji beztlenowej.

Technologia została opracowana w ramach projektu pt. New valorisation pathway for chromium-tanned, leather residues by a combination of protein extraction, chrome recovery and biogas production (LeatherProBio) dofinansowanego w ramach Inicjatywy Cornet 27. Projekt realizowany był w konsorcjum składającym się z: Prüf- Und Forschungsinstitut Pirmasens.V. (PFI), Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej (OIBS) i Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji (Ł-ITEE) w latach 2020-2021.

Więcej informacji o technologii znajdziecie w najnowszej publikacji zespołu autorskiego, która została zamieszczona na łamach czasopisma Membranes(5-Year ImpactFactor: 5.015)

https://www.mdpi.com/2077-0375/13/1/18