TERRA BIS s. c.

Terra Bis - obsługa firm w zakresie ochrony środowiska

ul. Krukowskiego 1
26-600 Radom
www.terra-bis.pl

TERRA BIS s. c.

Terra-bis to obsługa firm w zakresie ochrony środowiska.

Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska:

  • Baza danych o odpadach
  • KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
    • karty inwestycyjne przedsięwzięć - KIP
  • Gospodarka wodna - pozwolenia wodno-prawne
  • Gospodarka ściekowa - pozwolenia wodno-prawne
  • Gospodarka odpadowa Geologia i hudrogeologia
  • Ochrona atmosfery
  • Ekspertyzy i opinie w zaresie ochrny środowiska, opłaty, raport zasobów

Więcje o obsłudze firm w zakresie ochrony środowiska pd adresem: www.terra-bis.pl

Członek honorowy Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu