Instytut Przemysłu Skórzanego oddział w Łodzi

ul. Zgierska 73
91-462 Łódź

Instytut Przemysłu Skórzanego oddział w Łodzi

Członek honorowy Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu