Instytut Przemysłu Skórzanego oddział w Krakowie

ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków

Instytut Przemysłu Skórzanego oddział w Krakowie

Członek honorowy Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu