Członkowie

ul. Hm. Stanisława Millana 15
30-610 Kraków

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego

Członek honorowy Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu