Członkowie

ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
https://www.uniwersytetradom.pl

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO HUMANISTYCZNY Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa

Członek honorowy Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu